Emne: Musikforeningen

Avisnotits

Concert. Den til Løverdagen den 29de Februar averterede Concert paa det kongelige Hoftheater, kan formedelst indtrufne Forhindringer ikke gives. De, som have taget Billetter, kunne erholde Pengene tilbage hos Hr. Kasserer Gall.

Avisnotits

Musikforeningen. Fredagen den 21de Dennes, Kl. 7, afholdes Musikforeningens förste Concert for iaar paa det kongelige Hoftheater. Billetterne udleveres i i Kunstforeningens Locale, Östergade Nr. 13, Onsdag- og Torsdag-Formiddag fra Kl. 11-1, Eftermiddag fra 4-6 og Fredagformiddag fra Kl. 11-1.

Avisnotits

Musikforeningen. Onsdagen den 21de Marts, Kl. 10½ præcice, vil Generalpröven til Concerten finde Sted paa Hoftheatret.

Bekendtgørelse

Musikforeningen. Fredagen d. 19de Novbr., Efterm. Kl. 7, afholder Musikforeningen en Concert paa Hoftheatret. Indgangen aabnes Kl. 6.

Bekendtgørelse

Musikforeningen. Onsdagen den 24de Marts, Eftermiddag Kl. 7, afholder Musikforeningen en Coneert paa Hoftheatret. Indgangen aabnes Kl. 6. Billetter udleveres til Medlemmerne Mandag og Tirsdag Formiddag fra Kl. 9 til 1 og Eftermiddag fra Kl. 5 til 8, samt Onsdag Formiddag fra Kl. 9 til 11 i Kunstforeningens Locale, Östergade Nr. 13, 2den Sal. Contingentet …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisnotits

Musikforeningen. Tirsdagen den 23de Marts, Kl. 11, afholdes Orchesterpröve paa Hoftheatret.

Avisnotits

Musikforeningen. Paa Grund af indtrufne Omstændigheder bliver Orchesterpröven paa Hoftheatret imorgen, Tirsdag, afholdt Kl. 10 for Instrumental- og Kl. 11 for Vocalmusiken.

Bekendtgørelse

Musikforeningen. Tirsdagen den 17de Januar, Efterm. Kl. 7, afholdes Concert paa Hoftheatret. Indgangen aabnes Kl. 6. Billetter udleveres til Medlemmerne Löverdagefterm. 5-8, Mandagform. 9-12 og efterm. 5-8 samt Tirsdagform. 9-12, i Kunstforeningens Locale, Östergade Nr. 13, 2den Sal. Contingentet for Halvaaret – Sept. 1842 til Marts 1843 – erlægges ved Billetternes Modtagelse.

Avisnotits

Musikforeningen giver sin første Concert for denne Saison i Morgen paa det kongl. Hoftheater. Til Udførelse er ansat: Spohrs Concert-Ouverture op. 126, Agnus dei af Beethoven, Introduction, Romance, Terzet og Finale af 1ste Act af Boieldiens Opera ”Rødhætten” og den 8de Symphoni af Beethoven.

Avisnotits

Musikforeningen. Löverdagen den 28de Januar Kl. 7 gives Musikforeningens förste Concert paa Hoftheatret. Medlemmerne bedes at afhente deres Billetter Torsdag, Fredag og Löverdag-Formiddag fra Kl. 10 til 1 i Kunstforeningens Locale, Östergade Nr. 13, hvor tillige Contingentet for det löbende Halvaar erlægges.