Emne: Skuespil

Otto Zincks erindringer

1849 spillede vi En Ødeland, der, som ovenfor omtalt, var oversat af Liebenberg og spilledes til Indtægt for ham. Jeg mindes, at jeg netop den Dag, da Generalprøven paa Stykket fandt Sted paa Hoftheatret, ifølge September-Loven 1848 havde trukket mig til Soldat paa Sessionen, der blev afholdt paa Hotel Du Nord. Sessionen trak længe ud, …

Otto Zincks erindringer Læs mere »

Otto Zincks erindringer

Da han 1848 intet litterært Arbejde havde for og ikke kunde leve af de 200 Rdl., som han fik som Biblioteksassistent, oversatte han Raymunds ”Der Verschwänder” (En Ødeland), som Hostrup saa bearbejdede og forsynede med Sange. Stykket fik på Hofteatret 3 Aftner i Træk som Studenterforenings-Forestilling den 13de, 17de og 30. Marts 1849. Liebenberg spillede …

Otto Zincks erindringer Læs mere »