Emne: Skuespil

Avisnotits

Det kongelige Hoftheater. Det franske Skuespillerselskab Giver imorgen, Torsdag den 3die Juli Kl. 7, ved H. K. Höihed Storhertugen af Mecklenburg-Schwerin’s höie Nærværelse en Forestilling, hvis Indhold imorgen skal blive bekjendtgjort. Faugère & Armand, Directeurer.

Avisnotits

Maleriet eller Kong Pharaos Datter, opført paa Hoftheatret, faaes for 24 s. hos B. Brünnich, Ulfeltsplads 127.

Avisnotits

Søndagen den 18 Maii Kl. 7 opføre den Kongelige dramatiske Skole første Gang paa Hoftheatret: 1) en Prolog, som fremsiges af Jomfr. B. Olsen, 2) den gode Fader, Comoedie i 1 Act af Florian, 3) Fruentimmer Hævneren, Comoedie i 3 Acter af E. Dupaty.

Bekendtgørelse

Søndagen den 22 Februarii 1807 Kl. 6, bliver af den Kongelige Dramatiske Skole paa det Kongelige Hoftheater opført: Tvillingerne fra Bergamo, Comoedie i 1 Act af Florian, oversat ved Samsøe; og: Den lille Uglspil og Syvsoveren, eller: Giengangeren paa Brausolgaard, en nye Comoedie i 3 Acter, oversat efter Kotzebue og Dumaniant ved Hr. Professor Rahbek. …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisreportage

En Ambrosius-Turne under Direktør Aug. Rasmussens Ledelse, til saa godt som alle Provinsbyerne, vil blive startet den 16de Oktober. Af Rollebesætningen kan fremhæves, at Titelrollen spilles af Hr. Johannes Herskind, Abigael af Fru Valborg Rasmussen. Prøverne, der finder Sted paa Hofteatret, begynder om nogle Dage. I Erkendelse af Direktør Rasmussens fremragende Dygtighed som Scene- og …

Avisreportage Læs mere »

Avisreportage

Skuespillerpersonalet ved Hoftheatret næste Saison under Kammerraad Langes Direktion vil, som vi have erfaret, komme til at bestaae af følgende Medlemmer: D’Hrr. Wiehe, Høedt, Edv. Hansen, Martini og Lund (hvilke to sidste altså ikke forblive ved Kasinos Theater, som vi sidst feilagtigt meddeelte), Jomfruerne Wimmer og Lumbye, Hr. og mad. Rosenkilde, Hr. og Mad. Nielsen, …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Afskeds-Benfice for Hr. Professor og forhenværende Skuespiller Nielsen. Fredag den 1ste Juni opføres paa Hoftheatret Lystspillet ”Slottet i Poitu”, som udføres af samtlige tidligere Rollehavende. Billetter til denne Forestilling erholdes i Hr. Nielsens Bopæl til de sædvanlige forhøiede Priser. Som vi erfare, ere næsten alle Parquet-Billetter allerede solgte.

Avisnotits

Studenterforestillingen, hvorom nærmere Opslag findes i Studenterforeningen, gives paa Hoftheatret Söndagen d. 29. April, Kl. 7. Billetter erholdes i Boldhuusgaden 225, Fredag og Löverdag, fra 11-3.

Avisnotits

Paa det Kongelige Hof-Theater bliver Onsdagen den 2. Martii 1774, ved Hans Majestæts høye Ankomst, opført Soliman den anden, Comedie i 3 Acter, af Favart, med Sang, hvortil Musiken er sat af Hr. Ober-Capelmester Sarti; samt tilhørende Entree, componeret af Hr. Barck. Sedlerne faaes hos Kasserer Sr. Søeborg i store Kongensgade No. 35, og ved …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Hoftheatret. Imorgen (Søndag) Aften er der Studentercomedie paa Hoftheatret for Studenterforeningens Medlemmer med Damer. Det Nærmere erfares af ”Adresseavisen” og ”Berlingske Tidende”.