Emne: Skuespil

Brev fra Christian Hostrup til L. Mynster

Derimod har jeg skrevet lidt Jaskeri, betitlet «En Stump Nyt», der tilligemed Gjenboerne blev opført paa Hoftheatret til Benefice for Mantzius. Stumpen tog sig ret godt ud, men vakte en Deel Forargelse hos Høedt og hans Venner, da den for en stor Deel fik sit Indhold af Sammes «Studier».

Jens Peter Traps erindringer

Kongen var nu ogsaa d. 17de Mai i Hoftheatret og bivaanede en Studentercomoedie. Det var vistnok første Gang, at en Konge her i Danmark var set i saadant ungdommeligt Lag. I den Kongelige Loge saas foruden et lidet Følge Professor Clausen og Foreningens Seniorer. Kongen morede sig fortræffeligt og blev hilst med følgende lille smukke …

Jens Peter Traps erindringer Læs mere »

Arthur Abrahams erindringer

Der blev i den Tid af og til givet Forestillinger af Studenter, dels paa Hoftheatret, dels paa andre Steder; men der blev draget en meget skarp og bestemt Grændse mellem «en Forestilling af Studenter» og en «Studentercomedie», for hvilken Foreningen stod i Spidsen og havde Ansvaret.

Avisreportage

Theatret. Det er nu aldeles forbudt de kongelige Sangere og Sangerinder ved vor Opera at synge til Concerter i Ridehuset, Casino, paa Hoftheatret og lignende Steder, selv om disse gives i et veldædigt Øiemed. Dette Forbud er første Gang nylig traadt i Kraft, da Medlemmerne af det borgerlige Infanteries Musikkorps ansøgte Theaterdirectionen om Sangernes Assistence …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Foruden de her nævnte Opera-Forestillinger gaves der i denne Uge paa Hoftheatret en Forestilling af det kgl. Theaters Personale til Indtægt for trængende Haandværkere, og bestaaende af ”den Stundesløse”, ”Pas de deux”, ”Militair Polka” og ”Emilies Hjertebanken”. Alle Billetter vare udsolgte; og Kunstens Offer paa Penias Alter vil saaleledes yde et væsentligt Bidrag til at …

Avisnotits Læs mere »

Avisreportage

Mandag den 12te Juli: Efter den fælleds Middagsspiisning i Casino Kl. 4 drikkes Kaffe og promeneres i botanisk Have, hvor et Telt er opført. Om Aftenen gives et Studenterskuespil paa Hoftheatret.