Emne: Skuespil

Bekendtgørelse

Forestilling paa Hoftheatret. Løverdagen den 26de August Kl. 7 opføres. ”En Spurv i Tranedands”, Folkecomedie i 4 Acter af Hr. C. Hostrup. Billetterne til hele Loger og enkelte Pladser faaes fra Kl. 11 til 5 hos Billetkasserer Westermann, Laxegade Nr. 192 og Forestillingsdagen ved Indgangen, som aabnes Kl. 6. Forestillingen er forbi omtrent Kl. 10. …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisnotits

Den franske Skuespildirecteur Trouillet vil ankomme med sit Selskab fra Stockholm i næste Maaned, og begynde sine Forestillinger paa Hoftheatret anden Paaskedag.

Avisnotits

Det Kongelige Theater aabner, ifølge ”Fædrel.”, sin Saison paa Hoftheatret Tirsdagen den 1 September, og til Opførelse er foreløbig ansat: ”Huusholdningspolitik” (et nyt lille Stykke efter det Franske, der udføres af Jfrne. Brenøe og Thomsen og Hr. Wiehe). Holbergs ”Abracadabra”, der efter at have ligget hen i en halv Snees Aar, paany er blevet indstuderet, …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Latinsk Komedie. Vi henlede gjentagende Opmærksomheden paa, at det filologisk-historiske Samfund iaften lader Plautus’s Komedie ”Mostellaria” (Forbillede for Holbergs ”Abracadeabra”) opføre paa Hoftheatret i Originalsproget. Med Billetterne følger der et trykt dansk Program, hvori Indholdet Scene for Scene er gjengivet.

Avisnotits

Studenterkomedie. Paa Lørdag gives der paa Hoftheatret i et veldædigt Øiemed en Aftenunderholdning, bestaaende af Komedie, der udføres af Studenter med Damer, samt Musik- og Sangnumere. Billetter faaes hos Dhrr. Horneman & Erslev. Til Generalprøven, Fredag Aften, have Børn og Tyende Adgang, hvortil Billetter kunne erholdes samme Dag Kl. 2-6 i Hoftheatrets Billetkontor.

Avisnotits

Afskedsforestillingerne paa Hofteatret. Da flere af Det kongelige Teaters bedste Kræfter vil komme til at deltage i Afskedsforestillingerne paa Hofteatret, har Teaterchefen, Greve Brockenhuus-Schack, velvilligt stillet Nationalscenens Prøvesal til Disposition for Prøverne. Der afholdtes igaar Læseprøve paa Marivaux’ ”Le jeu de l’amour et du hasard”, der paa Dansk faar Titlen ”Kærlighed og Lykketræf”. Hovedrollerne udføres …

Avisnotits Læs mere »

Avisreportage

En Vandring gennem det gamle Hoftheater. Christian den Syvendes og Caroline Mathildes Kabinet. – Høedts og Michael Wiehes Scene. – Grevinde Danners gyldne Bur. – Aristokratiets Ungdom i Cortège ved Afskedsforestillingerne. I det svage Lys af et Par gammeldags Staldlygter vandrede et lille Selskab i Gaar Eftermiddags omkring i det gamle Hoftheater, som længe har …

Avisreportage Læs mere »

Avisreportage

Theaterføljeton. En Aften i Hoftheatret. Dagbladet ”Politiken”, der sysselsætter sig med mange andre Ting end Politik og har ladet sin moderne Journalistik spænde over de mest forskelligartede Opgaver, lige fra Rundrejser til Karnevaler, fra jordiske Væddeløb til Himmelske Kapflyvninger, har under alle Omstændigheder indlagt stg store Fortjenester af sit ihærdige Arbejde i Velgørenhedens Tjeneste. Det …

Avisreportage Læs mere »

Avisreportage

Farvel til Hofteatret. En stilfuld Teater-Idé. Det smukke, gamle Hofteaters Dage er talte. Med Opførelsen af Christiansborg besegles det ældste danske Teaters Skæbne: de gamle Minder med deres Duft og Støv maa vige for de praktiske Krav. Hvor Wiehe og Høedt henrykte Publikum, skal Hoffets Embedsmænd nu have Boliger. Forinden er der imidlertid Planer oppe …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Inviteret i Hofteatret. Kultusministeren har indbudt Medlemmerne af Folketingets Udvalg angaaende Lovforslaget om det kgl. Teaters Stilling og økonomiske Forhold til at bese Hofteatret Onsdag den 8. Marts Kl. 10 og det kgl. Teater samme Formiddag Kl. 11.