Emne: Skuespil

Bekendtgørelse

Hoftheatret. Med allerhøieste Tilladelse gives Tirsdagen den 27de Februar, Kl. 7, en Komedie spillet af Studenter med musikalsk Mellemakt og Oplæsning til Bedste for betrængte Slesvigere. Billetter a 4 mk. til siddende og 3 mk. til staaende Pladser faaes idag, Mandag og Tirsdag til Kl. 4 Eftermiddag, hos dHrr. Hornemann & Erslev (E. Erslev), Amagertorv …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisnotits

Kiøbenhavn. I Aften bliver opført fransk Komoedie paa det Kongelige Hof-Theatre.

Avisreportage

En ejendommelig Plakat. Paa det gamle Hofteater paa Christiansborg finder der i næste Maaned nogle Velgørenhedsforestillinger Sted – de sidste, inden Teatret raseres. Der er i den Anledning trykt nogle ejendommelige Gadeplakater: Ved Hans Kongl. Majests. særdeeles Naade bliver paa det Kongl. HOF-THEATER før sammes totale Ruin og Nedbrækning opført tre Afskeeds-Forestillinger, bestaaende af: Prologus: …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Kiøbenhavn. I Gaar Eftermiddag behagede det Hans Majestæt Kongen at begive sig her til Staden og bievaanede den Franske Comoedie: L’ecole des meres paa det Kongelige Hof-Theatre, og derefter begav sig igien til Sommer-Slottet Hirschholm.

Avisnotits

Tirsdagen den 23 Martii bliver paa Hof-Theatret ved Hs. Kongel. Majestæts høie Ankomst opført: Jacob von Thyboe eller Den stortalende Soldat, Comoedie i 5 Acter af Baron Holberg. Til Slutning: Dands. Billetterne faaes hos Kasserer Søeborg, boende i Viingaardstræde No. 178 i Stuen til Gaden, og om Aftenen ved Indgangen til Skuepladsen, som aabnes Kl. …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Torsdagen den 12 Februarii bliver paa Hof-Theatret ved Hs. Kongl. Majestæts høie Ankomst opført: Bagtalelsens Skole, Comoedie i 5 Acter, efter Hr. Sheridan’s School for Scandal. Til Slutning Balletten: Kierligheds Magt. Billetterne faaes hos Kasserer Søeborg, boende i Vingaardstræde No. 178 i Stuen til Gaden, og om Aftenen ved Indgangen til Skuepladsen, som aabnes Kl. …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Torsdagen den 8 Januarii bliver paa Hof-Theatret ved Hs. Kongl. Majestæts høje Ankomst opført: Bagtalelelsens Skole, en nye comedie i 5 Acter, efter Hr. Sheridan’s The Shool for Scandal. Oversat ved Hr. Thorop. Til Slutning en Ballet. Billetterne faaes hos Hr. Kasserer Søeborg boende i Viingaardstræde No. 178 i Stuen til Gaden, og om Aftenen …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Tirsdagen den 25 April bliver paa Hof-Theatret ved Hans Kongelige Majestæts høye Ankomst opført: Venskab paa Prøve, et Syngespil i 2 Acter, hvortil Musiken er componeret af Gretry; og Balletten: Amors søde Hævn. Billetterne faaes hos Hr. Kasserer Søeborg, boende i Reverentsgaden No. 144. paa Salen, saa og om Aftenen ved Indgangen til Skuepladsen, som …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Torsdagen den 27 Januarii bliver paa Hof-Theatret ved Hans Kongelige Majestæts høye Ankomst opført: Den Stolte, Comoedie i 5 Acter efter Destouches le Glorieux; og Balletten: Den ædelmodige Tyrk. Billetterne faaes hos Hr. Kasserer Søeborg, boende i Reverentsgaden No. 144. paa Salen, saa og om Aftenen ved Indgangen til Skuepladsen, som aabnes Klok. 6. NB. …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Torsdagen den 28 October, bliver paa Hof-Theatret ved Hs. Kongelige Majestæts høye Ankomst opført: Troe ingen for vel, Comoedie i 5 Acter af Brandes, og Balletten: Den ædelmodige Tyrk, componeret af Balletmesteren Hr. Galeotti. Billetterne faaes hos Kasserer Søeborg, boende i Reverentsgaden No. 144. paa Salen, saa og ved Indgangen til Skuepladsen som aabnes om …

Avisnotits Læs mere »