Periode: 1760-1769

Jacob Gudes erindringer

Efter at Christian den Syvende var kommen hjem fra hans udenlandske Rejse, underholdt han en Troupe franske Skuespillere, og et Theater blev indrettet over den saakaldede Marmor-Stald ved Christiansborg, hvor de spillede 4 Gange ugentlig, og Entréen dertil var fri efter Billetter som uddeltes. Saadanne fik ogsaa Hof-Betjentene, og ved Lejlighed kom jeg der i …

Jacob Gudes erindringer Læs mere »

Avisnotits

I Gaar Aftes bivaanede ligeledes allerhøystbemeldte Majestæter den Franske Comodie paa Hof-Theatret her i Staden, og derefter behagede at ansee et Fyrværkeri paa Amager, som til Prøve blev afbrændt imellem 10 og 11 Slet, under Bestyrelse af Hr. Major d’Aubert.

Avisnotits

I Aften og paa Onsdag Aften er der Fransk Comoedie paa det Kongel. Hof-Theater.

Avisnotits

I Tirsdags Aftes er tabt paa Masqueraden: Et Livbaand med store Messing-Plader til en Tyrkisk Dragt; Skulde nogle have fundet samme loves derfor en Douceur, naar de sig dermed ved Adresse-Contoiret vilde melde.