Periode: 1780-1789

Avisnotits

Førstkommende Onsdag bliver Bal pare en Domino paa Hoftheatret for alle 9 Classer. De, som skulde finde Behag i at bivaane dette Bal, vilde i Forveyen indsende deres Navne til Casserer Juul, da Billetterne derefter, med enhvers Navn paategnet, kan afhentes samme Dags Formiddag fra Kl. 9 til 12 paa Christiansborg i den saa kaldede …

Avisnotits Læs mere »

Bekendtgørelse

Med kongelig allernaadigst Tilladelse agter vi Underskrevne at entreprenere en Instrumental- og Vocal-Concert, som hver Søndag Aften fra Kl. 6 til 8 opføres paa Hoftheatret, i Fald vi af det høystærede Publikum skulde finde den Understøttelse, som vi dertil behøve. – For at blive skadesløse, behøve vi 130 Subskribentere a 16 Rdlr. Billetten for Cavaler …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisnotits

Onsdagen den 27 Februarii Kl. 9½, er paa Hof-Theatret Bal pare en Domino for alle 9 Classer. Billetterne uddeeles om Formiddagen af Ober-Controlleur Lenkwitz i Forsalen ved Theatret. NB. Enhver foreviser sin Billet ved Entreen.

Avisnotits

I Steden for den bekiendtgiorte Comoedie, bliver, efter kongelig allernaadigst Befaling, i Morgen paa Hof-Theatret opført: Zemire og Azor, et Syngepil i 4 Acter, med tilhørende Dans.

Avisnotits

I Steden for det til Hof-Theatret averterede Syngestykke, bliver Tirsdag den 7 November, efter kongelig Befaling, paa Theatret i Byen, ved hans Majestets Ankomst, opført: Menechmi, eller Tvilling-Brødrene, Comedie i 5 Acter af Regnard; og Balletten: l’Orphelia de la Chine. Billetterne faaes hos Hr. Kasserer Søeborg, boende i Reverentsgaden No. 144 paa Salen, saa og …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Torsdagen den 6 April bliver paa Hof-Theatret ved hans kongelige Majestæts høye Ankomst opført: Den unge Darby, en nye original Comoedie i 3 Acter af Hr. Rahbek; og Balletten: Amors søde Hævn. Billetterne faaes hos Hr. Kasserer Søeborg, boende i Reverentsgaden No. 144. paa Salen, saa og om Aftenen ved Indgangen til Skuepladsen, som aabnes …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Onsdagen den 5 Januarii Klok. 9½, er paa Hoftheatret Bal pare en Domini for alle 9 Klasser; Billetterne uddeeles om Formiddagen af Ober-Controlleur Lenkwitz i Forsalen ved Theatret. NB. Enhver foreviser sin Billet ved Entreen.

Avisnotits

NB. Hvad der bliver opført Tirsdagen den 30 December paa Hof-Theatret skal nærmere ved Placater blive bekiendtgiort.

Avisnotits

Et lidet Guldspende med Fløyels Baand er fundet paa Hoftheatret, kan bekommes paa Hiørnet af Skidentorvet og Nørregade No. 226 i Kielderen.

Bekendtgørelse

H.E. Mandagen den 11 August førstkommende om Formidddagen Kl. 9 Slet, vorder endeel af Garderoben for de kongelige Theatre udskudte Klæder, bestaaende af adskillige Caracteer-Dragter for begge Kiøn, med videre, ved offentlig Auction paa Christiansborg Slot i Forsalen ved Hoftheatret til de høystbydende bortsolgt, imod Betaling ved Tilslaget af Ubekiendte, og ellers naar forlanges til …

Bekendtgørelse Læs mere »