Periode: 1780-1789

Bekendtgørelse

Paa Søndag opføres i Concerten paa Hoftheatret en Cantate i Anledning af Kongens Fødselsdag. Musiken er af Capelmester Nauman. Poesien af Hr. Thaarup. Concertsalen er illumineret. Billetterne bekommes hos mig paa Hiørnet af Kronprindsensgade og Pilestræde Litr. Æ. No. 11. Om Søndagen bekommes de deels i Forsalen paa Hoftheatret, og deels hos mig. Concerten begynder …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisnotits

Eyeren af den paa Hoftheatret den 26 May bortkomne og i disse Efterretninger No. 90 og 91 efterlyste Brevtaske med 20 Rdlr. i Bankosedler, haver erfaret, hvor Brevtasken er henkommen; Ihændehaveren vilde derfor tilbage levere den samt Pengene her paa Contoiret, imod at nyde den udlovede Doucour af 7 Rdlr. Skulde dette, imod Forventning, ikke …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Et Spanskrør er bleven glemt i Salen ved Hoftheatret, som kan faaes hos Controlleur J. Juul, boende i Springgaden lige for Kirkeporten No. 32.

Francisco de Mirandas dagbog

Han gik kl. 7, og jeg tog sammen med Baronen og Madame Krüdener til slottet, hvor der var maskebal for fornemme folk i teatret. Der mødte vi Kongen, den Kongelige familie og hele hoffet med et straalende følge af udenlandske ministre &c. Mændene var i domino (hvidt og lyserødt var dominerende farver) og uden hat; …

Francisco de Mirandas dagbog Læs mere »

Peter Christian Schiønnings dagbog

Fik at vide, Comoedien Søe Officererne var bleven opført paa Hof Theatret d. 31. Januar og at der ikke havde været Sædler nok at faa.

Francisco de Mirandas dagbog

Man lod min vogn hente, og jeg kørte til Slottet til et bal en domino, hvortil man havde sendt mig adgangskort. Jeg fandt hele theatret tætpakket med mennesker og den Kongelige familie, hvis medlemmer alle deltog i danse. Prins Frederik hilste mig med en dyb reverens og artighed, og Kronprinsen vilde gerne tale med mig, …

Francisco de Mirandas dagbog Læs mere »

Avisnotits

Løverdagen den 16 December imellem i Kl. 6 og 7 om Aftenen haver en dumdristig Tyv bortstiaalet ved det kongelige Hoftheater i Gangen af et Kiøkken en stor Kobber Theekiedel, hvorudi gik en Spand Vand; den er ret kiendelig, thi paa Kanten af Kiedelen er slaget et Stykke paa, og Piben er stødt krum i …

Avisnotits Læs mere »