Emne: Ballet

Avisnotits

Torsdagen den 27 Januarii bliver paa Hof-Theatret ved Hans Kongelige Majestæts høye Ankomst opført: Den Stolte, Comoedie i 5 Acter efter Destouches le Glorieux; og Balletten: Den ædelmodige Tyrk. Billetterne faaes hos Hr. Kasserer Søeborg, boende i Reverentsgaden No. 144. paa Salen, saa og om Aftenen ved Indgangen til Skuepladsen, som aabnes Klok. 6. NB. …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Torsdagen den 28 October, bliver paa Hof-Theatret ved Hs. Kongelige Majestæts høye Ankomst opført: Troe ingen for vel, Comoedie i 5 Acter af Brandes, og Balletten: Den ædelmodige Tyrk, componeret af Balletmesteren Hr. Galeotti. Billetterne faaes hos Kasserer Søeborg, boende i Reverentsgaden No. 144. paa Salen, saa og ved Indgangen til Skuepladsen som aabnes om …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Torsdagen den 23 December bliver paa Hof-Theatret ved Hans Kongelige Majestæts høye Ankomst opført: Barsel-Stuen, Comoedie i 5 Acter af Baron Holberg; og Balletten: Den ædelmodige Tyrk. Billetterne faaes hos Hr. Kasserer Søeborg, boende i Reverentsgaden No. 144. paa Salen, saa og om Aftenen ved Indgangen til Skuepladsen, som aabnes Kl. 6.

Avisnotits

Tirsdagen den 7de Janaurii bliver paa Hof-Theatret ved Hs. Kongelige Majestæts høye Ankomst opført: Zemire og Azor, en nye lyrisk Comedie i 4 Handlinger af Marmontel, Musiken af Gretri, til samme Musik oversat af Hr. R. K. Bredal med tilhørende Entreer, componeret af Balletmesteren Hr. Galeotti. Sedlerne faas ovenmeldte Skuespils-Dags Formiddag efter Klokken 8, hos …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Skue-Spil. Torsdagen den 5 December bliver paa Hof-Theatret (i Steden for Italiensk Opera) ved Hs. Kongelige Majestæts høye Ankomst opført: Crispin Fader, Comedie i 3 Acter af Romani; samt den nye Prøve, Comedie i 1 Act af Marivaux. Imellem Stykkerne danses Balletten: Amors søde Hævn, componeret af Balletmesteren Hr. Galeotti. Sedlerne faaes samme Formiddag efter …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Paa Hof-theatret bliver, Onsdagen den 15 Martii, ved Hans Kongelige Majestæts høye Ankomst, opført Kiærligheds Masquerade, Comedie i 1 Act, af Guijot de Merville; Samt: De to Gierige, lyrisk Comedie i 2 Acter, af Falbaire, hvortil Musiken er af Gretry. Imellem Stykkerne danses Balletten: Den ustadige Elskerinde, componeret af Balletmesteren Hr. Bark. Sedlerne faaes hos …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

I Steden for det til Hof-Theatret averterede Syngestykke, bliver Tirsdag den 7 November, efter kongelig Befaling, paa Theatret i Byen, ved hans Majestets Ankomst, opført: Menechmi, eller Tvilling-Brødrene, Comedie i 5 Acter af Regnard; og Balletten: l’Orphelia de la Chine. Billetterne faaes hos Hr. Kasserer Søeborg, boende i Reverentsgaden No. 144 paa Salen, saa og …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Torsdagen den 6 April bliver paa Hof-Theatret ved hans kongelige Majestæts høye Ankomst opført: Den unge Darby, en nye original Comoedie i 3 Acter af Hr. Rahbek; og Balletten: Amors søde Hævn. Billetterne faaes hos Hr. Kasserer Søeborg, boende i Reverentsgaden No. 144. paa Salen, saa og om Aftenen ved Indgangen til Skuepladsen, som aabnes …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Paa Hof-Theatret, bliver Onsdagen den 12 Octobris 1774, den i forrige Avis bekiendtgiorte nye Ballet, formedelst en Persons Upasselighed ikke opført, men i den Sted dandses en anden Balllet, componeret af Balletmesteren Hr. Barck.

Bekendtgørelse

Bekiendtgiørelse. Kongelige franske Hof-Theatre. Directricen af de Franske Comedianter, haver den Ære at opføre paa Onsdagen den 23 November Ball en Masque, som tager sin Begyndelse om Aftenen Kl. 9, og holder op Kl. 4 om Morgenen; Billetterne annammes paa den almindelige Sahl, fra 8 til 12 om Formiddagen, og fra 2½ til Ballens Entree …

Bekendtgørelse Læs mere »