Emne: Ballet

Avisnotits

Foruden de her nævnte Opera-Forestillinger gaves der i denne Uge paa Hoftheatret en Forestilling af det kgl. Theaters Personale til Indtægt for trængende Haandværkere, og bestaaende af ”den Stundesløse”, ”Pas de deux”, ”Militair Polka” og ”Emilies Hjertebanken”. Alle Billetter vare udsolgte; og Kunstens Offer paa Penias Alter vil saaleledes yde et væsentligt Bidrag til at …

Avisnotits Læs mere »

H.C. Andersens almanakker

Zahrtmann bisat i Holmens Kirke, en Sang af mig. Sluttet Accord med Reitzel om 4000 Exemplarer af ”illustrerede Eventyr” og 2000 ”Samlede Skrifter”. – I Hoftheatret Prices: en Comedie i det Grønne.

H.C. Andersens almanakker

Nøkken første Gang (og Æren tabt og vundet), optaget uden nogen Mishag. I Hoftheatret Prolog af mig til Prices.

H.C. Andersens almanakker

Hos Ørsted faaet hans Physik, læst Gioachiono. Forestilling paa Hoftheateret for de forsømte Børn. Augusta Bournonville dansede, var der om Aftenen.

H.C. Andersens almanakker

I Hoftheatret Prices Selskab, (en Prolog af mig) her saae jeg første Gang i Loge sammen Kong Fred VII med sin Gemalinde Grev: Danner.

Charlotte Bournonvilles erindringer

Vist er det dog, at Mage til den Begeistring, der greb mig denne allerførste Aften, har jeg aldrig følt senere. Det var den 23de Oktober 1844 i Balletten „En Børnefest“, der blev givet paa Hoftheatret til Indtægt for „Foreningen til forsømte Børns Frelse“. – Fader var en stor Børneven, og han fandt altid, det var …

Charlotte Bournonvilles erindringer Læs mere »

Avisnotits

Hofteatrets sidste Forestilling. Forestillingen paa Hofteatret iaften bliver absolut den sidste. Der har været Bestræbelser oppe for en Gentagelse af Programmet, men de er definitivt strandede paa Afslag baade fra Hoffet, Indenrigsministeriet og Brandvæsnet. Efter Forestillingen iaften samles da Komitéen med samtlige Assisterende til en Afskedssouper.

Avisnotits

Hoftheatret. Med Kongelig allernaadigst Tilladelse have Undertegnede den Ære Torsdagen den 30te Juni, paa det Kongelige Hoftheater, at given en Forestilling af blandet Indhold, hvilket herved forelöbig bekjendtgjöres. Ærbødigst Familien Price.

Bekendtgørelse

Hoftheatret. Med Kongelig allernaadigst Tilladelse, og velvillig Assistence af Kgl. Capelmusicus Hr. Sahlgreen og Jfr. Mathilde Bernt, have Undertegnede den Ære, Torsdagen d. 31te Marts Kl. 7, paa det Kongelige Hoftheater at give en Forestilling af følgende Indhold: Prolog, af Hr. Prof. H. C. Andersen, fremsiges af Carl Price. 5 Tableauer, arrangerede af Adolph Price, …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisnotits

Afskedsforestillingerne paa Hofteatret. Billetterne til Forestillingerne paa Hofteatret vil komme til at koste 15 Kr. Stykket over hele Salen til de to første Opførelser. Billetsalget vil først blive aabnet i den kommende Uge, men man har allerede Forudbestillinger paa for flere Tusinde Kroner.