Emne: Ballet

Avisreportage

En ejendommelig Plakat. Paa det gamle Hofteater paa Christiansborg finder der i næste Maaned nogle Velgørenhedsforestillinger Sted – de sidste, inden Teatret raseres. Der er i den Anledning trykt nogle ejendommelige Gadeplakater: Ved Hans Kongl. Majests. særdeeles Naade bliver paa det Kongl. HOF-THEATER før sammes totale Ruin og Nedbrækning opført tre Afskeeds-Forestillinger, bestaaende af: Prologus: …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Torsdagen den 12 Februarii bliver paa Hof-Theatret ved Hs. Kongl. Majestæts høie Ankomst opført: Bagtalelsens Skole, Comoedie i 5 Acter, efter Hr. Sheridan’s School for Scandal. Til Slutning Balletten: Kierligheds Magt. Billetterne faaes hos Kasserer Søeborg, boende i Vingaardstræde No. 178 i Stuen til Gaden, og om Aftenen ved Indgangen til Skuepladsen, som aabnes Kl. …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Torsdagen den 8 Januarii bliver paa Hof-Theatret ved Hs. Kongl. Majestæts høje Ankomst opført: Bagtalelelsens Skole, en nye comedie i 5 Acter, efter Hr. Sheridan’s The Shool for Scandal. Oversat ved Hr. Thorop. Til Slutning en Ballet. Billetterne faaes hos Hr. Kasserer Søeborg boende i Viingaardstræde No. 178 i Stuen til Gaden, og om Aftenen …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Tirsdagen den 25 April bliver paa Hof-Theatret ved Hans Kongelige Majestæts høye Ankomst opført: Venskab paa Prøve, et Syngespil i 2 Acter, hvortil Musiken er componeret af Gretry; og Balletten: Amors søde Hævn. Billetterne faaes hos Hr. Kasserer Søeborg, boende i Reverentsgaden No. 144. paa Salen, saa og om Aftenen ved Indgangen til Skuepladsen, som …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Torsdagen den 27 Januarii bliver paa Hof-Theatret ved Hans Kongelige Majestæts høye Ankomst opført: Den Stolte, Comoedie i 5 Acter efter Destouches le Glorieux; og Balletten: Den ædelmodige Tyrk. Billetterne faaes hos Hr. Kasserer Søeborg, boende i Reverentsgaden No. 144. paa Salen, saa og om Aftenen ved Indgangen til Skuepladsen, som aabnes Klok. 6. NB. …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Torsdagen den 28 October, bliver paa Hof-Theatret ved Hs. Kongelige Majestæts høye Ankomst opført: Troe ingen for vel, Comoedie i 5 Acter af Brandes, og Balletten: Den ædelmodige Tyrk, componeret af Balletmesteren Hr. Galeotti. Billetterne faaes hos Kasserer Søeborg, boende i Reverentsgaden No. 144. paa Salen, saa og ved Indgangen til Skuepladsen som aabnes om …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Torsdagen den 23 December bliver paa Hof-Theatret ved Hans Kongelige Majestæts høye Ankomst opført: Barsel-Stuen, Comoedie i 5 Acter af Baron Holberg; og Balletten: Den ædelmodige Tyrk. Billetterne faaes hos Hr. Kasserer Søeborg, boende i Reverentsgaden No. 144. paa Salen, saa og om Aftenen ved Indgangen til Skuepladsen, som aabnes Kl. 6.

Avisnotits

Tirsdagen den 7de Janaurii bliver paa Hof-Theatret ved Hs. Kongelige Majestæts høye Ankomst opført: Zemire og Azor, en nye lyrisk Comedie i 4 Handlinger af Marmontel, Musiken af Gretri, til samme Musik oversat af Hr. R. K. Bredal med tilhørende Entreer, componeret af Balletmesteren Hr. Galeotti. Sedlerne faas ovenmeldte Skuespils-Dags Formiddag efter Klokken 8, hos …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Skue-Spil. Torsdagen den 5 December bliver paa Hof-Theatret (i Steden for Italiensk Opera) ved Hs. Kongelige Majestæts høye Ankomst opført: Crispin Fader, Comedie i 3 Acter af Romani; samt den nye Prøve, Comedie i 1 Act af Marivaux. Imellem Stykkerne danses Balletten: Amors søde Hævn, componeret af Balletmesteren Hr. Galeotti. Sedlerne faaes samme Formiddag efter …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Paa Hof-theatret bliver, Onsdagen den 15 Martii, ved Hans Kongelige Majestæts høye Ankomst, opført Kiærligheds Masquerade, Comedie i 1 Act, af Guijot de Merville; Samt: De to Gierige, lyrisk Comedie i 2 Acter, af Falbaire, hvortil Musiken er af Gretry. Imellem Stykkerne danses Balletten: Den ustadige Elskerinde, componeret af Balletmesteren Hr. Bark. Sedlerne faaes hos …

Avisnotits Læs mere »