Emne: Ballet

Avisnotits

Familien Price har erholdt Tilladelse til at give en Forestilling paa Hoftheatret, hvilken vil finde Sted paa Løverdag.

Bekendtgørelse

Hoftheatret. Med kgl. allerhøieste Tilladelse agter jeg imellem Juul og Nyaar at give en Aftenunderholdning i ovennævnte Lokale, hvorved opføres 2 af de mest yndede Pantomimer. Imellem Pantomimerne for første Gang stort Divertissement, udført af Elever, komponeret af Hr. Hofballetmester A. Bournonville. Billetter faaes hos Dhrr. Musikhandler Emil Erslev (Hornemann & Erslev), Amagertorv 6, og …

Bekendtgørelse Læs mere »

Bekendtgørelse

Hoftheatret. Med kongelig allernaadigst Tilladelse og velvillig Assistance af Jfr. Koblauch og Børnene Anton Svensen og Thora Sanne gives Løverdag den 28de April paa det kongelige Hoftheater en Aftenunderholdning, hvori udføres: Nordstjernen, Digt af Erik Bøgh, fremsiges af Jfr. Koblauch; Concertino for Violin og Pianoforte, udføres af den 8aarige A. Svensen og den 9aarige Th. …

Bekendtgørelse Læs mere »

Bekendtgørelse

Hof-Theatret Med kongelig allernaadigst Tilladelse bliver paa det kongelige Hoftheater förstkommende Löverdag og Söndag Aften den 25de og 26de April opfört en stor Deel gymnastiske Övelser, hvoriblandt Hoved Entreerne og Pas de deux bliver exeqveret af dee smaa Jomfrue Pricer, – Derefter bliver opfört en meget smuk comisk Pantomime, kaldet Harleqvin Scelet eller Beenrad, hvilken …

Bekendtgørelse Læs mere »

Bekendtgørelse

Det kgl. Hoftheater. Med Kongl. Allernaadigst Tilladelse gives Løverdagen d. 6te Mai, Kl. 7½, til Fordeel for Billetkassererer Weel en Forestilling, bestaaende af: Et Stykke, som udføres af Studenter. Sangnumere, udføres af endeel af det kgl. Theaters Herre-Chorpersonale. Pas de trois, arrangeret af kgl. Dandser Brodersen, udføres af Elever. (Første Gang.) Adolph og Henriette. Priserne …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisreportage

En ejendommelig Plakat. Paa det gamle Hofteater paa Christiansborg finder der i næste Maaned nogle Velgørenhedsforestillinger Sted – de sidste, inden Teatret raseres. Der er i den Anledning trykt nogle ejendommelige Gadeplakater: Ved Hans Kongl. Majests. særdeeles Naade bliver paa det Kongl. HOF-THEATER før sammes totale Ruin og Nedbrækning opført tre Afskeeds-Forestillinger, bestaaende af: Prologus: …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Torsdagen den 12 Februarii bliver paa Hof-Theatret ved Hs. Kongl. Majestæts høie Ankomst opført: Bagtalelsens Skole, Comoedie i 5 Acter, efter Hr. Sheridan’s School for Scandal. Til Slutning Balletten: Kierligheds Magt. Billetterne faaes hos Kasserer Søeborg, boende i Vingaardstræde No. 178 i Stuen til Gaden, og om Aftenen ved Indgangen til Skuepladsen, som aabnes Kl. …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Torsdagen den 8 Januarii bliver paa Hof-Theatret ved Hs. Kongl. Majestæts høje Ankomst opført: Bagtalelelsens Skole, en nye comedie i 5 Acter, efter Hr. Sheridan’s The Shool for Scandal. Oversat ved Hr. Thorop. Til Slutning en Ballet. Billetterne faaes hos Hr. Kasserer Søeborg boende i Viingaardstræde No. 178 i Stuen til Gaden, og om Aftenen …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Tirsdagen den 25 April bliver paa Hof-Theatret ved Hans Kongelige Majestæts høye Ankomst opført: Venskab paa Prøve, et Syngespil i 2 Acter, hvortil Musiken er componeret af Gretry; og Balletten: Amors søde Hævn. Billetterne faaes hos Hr. Kasserer Søeborg, boende i Reverentsgaden No. 144. paa Salen, saa og om Aftenen ved Indgangen til Skuepladsen, som …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Torsdagen den 27 Januarii bliver paa Hof-Theatret ved Hans Kongelige Majestæts høye Ankomst opført: Den Stolte, Comoedie i 5 Acter efter Destouches le Glorieux; og Balletten: Den ædelmodige Tyrk. Billetterne faaes hos Hr. Kasserer Søeborg, boende i Reverentsgaden No. 144. paa Salen, saa og om Aftenen ved Indgangen til Skuepladsen, som aabnes Klok. 6. NB. …

Avisnotits Læs mere »