Emne: Ballet

Avisnotits

Afskedsforestillingerne paa Hofteatret. Da flere af Det kongelige Teaters bedste Kræfter vil komme til at deltage i Afskedsforestillingerne paa Hofteatret, har Teaterchefen, Greve Brockenhuus-Schack, velvilligt stillet Nationalscenens Prøvesal til Disposition for Prøverne. Der afholdtes igaar Læseprøve paa Marivaux’ ”Le jeu de l’amour et du hasard”, der paa Dansk faar Titlen ”Kærlighed og Lykketræf”. Hovedrollerne udføres …

Avisnotits Læs mere »

Avisreportage

En Vandring gennem det gamle Hoftheater. Christian den Syvendes og Caroline Mathildes Kabinet. – Høedts og Michael Wiehes Scene. – Grevinde Danners gyldne Bur. – Aristokratiets Ungdom i Cortège ved Afskedsforestillingerne. I det svage Lys af et Par gammeldags Staldlygter vandrede et lille Selskab i Gaar Eftermiddags omkring i det gamle Hoftheater, som længe har …

Avisreportage Læs mere »

Avisreportage

Theaterføljeton. En Aften i Hoftheatret. Dagbladet ”Politiken”, der sysselsætter sig med mange andre Ting end Politik og har ladet sin moderne Journalistik spænde over de mest forskelligartede Opgaver, lige fra Rundrejser til Karnevaler, fra jordiske Væddeløb til Himmelske Kapflyvninger, har under alle Omstændigheder indlagt stg store Fortjenester af sit ihærdige Arbejde i Velgørenhedens Tjeneste. Det …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Hoftheatret. Vi henlede Opmærksomheden paa, at Hr. Adolf Price iaften paa Hoftheatret giver en af sine bekjendte Aftenunderholdninger med Pantomime, Dands osv. Billetter til denne Aftenunderholdning faaes hos D’Hrr. Horneman & Erslev og Billetkasserer Weel samt ved Indgangen.

Avisnotits

Det kgl. Hoftheater. Iaften (Løverdag) Kl. 7½ give Brødrene Price med Assistance af flere Dilettanter paa Hoftheatret en Aftenunderholdning, hvis Indhold ifølge Programmet nærmest synes beregnet paa Børn.

Avisreportage

Farvel til Hofteatret. En stilfuld Teater-Idé. Det smukke, gamle Hofteaters Dage er talte. Med Opførelsen af Christiansborg besegles det ældste danske Teaters Skæbne: de gamle Minder med deres Duft og Støv maa vige for de praktiske Krav. Hvor Wiehe og Høedt henrykte Publikum, skal Hoffets Embedsmænd nu have Boliger. Forinden er der imidlertid Planer oppe …

Avisreportage Læs mere »

Bekendtgørelse

Hof-Theatret. Med Kgl. allernaadigst Tilladelse, og med velvillig Assistence af Hr. Kgl. Capelmusicus A. I. Sahlgreen og Hr. Pianist Henri Kaas, have Undertegnede den Ære, Løverdagen d. 8. Octbr. Kl. 7, at give en Forestilling paa Hoftheatret, hvor iblandt Andet opføres for første Gang, paa ny indstuderet, Guldnøglen eller Trylleriets Magt, comisk Pantomime med Travettissements …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisnotits

Hofteatret. Efter mange og lange Besværligheder har en Kreds af kunstinteresserede endelig nu opnaaet at faa nogle Afskedsforestillinger arrangeret paa det gamle Hofteater paa Christiansborg, inden det endelig rives ned. Der skal gives tre forestillinger, af hvilke den første falder den lste April. Programmet bliver dette: En anonym prolog, fremsagt af Johs. Poulsen; det gamle …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Hoftheatret. Løverdagen den 12te Februar agte Brødrene Price at give en Forestilling paa Hoftheatret med Assistance af Dhrr. Noach, Rauch, Petersen, Faaborg og Dahl, hvorpaa vi foreløbig henlede Opmærksomheden.