Emne: Ballet

Avisreportage

I Aften Hofteatret. Altsaa i Aften er det, at Livet skal vaagne igen i det gamle Hofteater. Komitéen har fornuftigvis fulgt vor Henstilling: den har udsat preimiéren, til Skoven er sprungen ud, erkendende, at før vilde det overhovedet ikke være muligt for civiliserede Mennesker at opholde sig ved Aftentid i den fugtige Kulde, som de …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Torsdagen den 17de April bliver paa Hof-Theatret ved Hs. Kongelige Majestæts høye Ankomst, i Stæden for Italiensk Opera, og formedelst en Persons Upasselighed, opført: Coloniet, eller den nye bebyggede Øe; en lyrisk Comedie i 2 Handlinger, af det Franske med Musiken af Sacchini. Til Slutning danses Balletten: Bønder, og Herrerne fra Lystgaardene, componeret af Balletmesteren …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Fredagen den 3 April bliver paa Hof-Theatret ved Hs. Kongelige Majestæts høye Ankomst opført: Den butte Elsker, en nye Comoedie i 3 Acter, oversat af Fransk; og til Slutning Balletten: Marybons Hauge i London. Billetterne faaes hos Kasserer Søeborg, boende paa Hjørnet af Gothers- og Myntergaden No. 183 paa første Sal, og om Aftenen ved …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Hoftheatret. Brødrene Prices Forestilling beæredes med Hans Majestæt Kongens allerhøjeste Nærværelse. Forestillingen var iøvrigt talrigt besøgt, og de udførte Pantominer bleve modtagne med meget Bifald, som især tildeeltes Udføreren af Pjerrots Parti, Hr. A. Price. De af Jfr. Mathilde Berendt udførte Numere for Pianoforte modtoges med Bifald.

Avisnotits

Foruden de her nævnte Opera-Forestillinger gaves der i denne Uge paa Hoftheatret en Forestilling af det kgl. Theaters Personale til Indtægt for trængende Haandværkere, og bestaaende af ”den Stundesløse”, ”Pas de deux”, ”Militair Polka” og ”Emilies Hjertebanken”. Alle Billetter vare udsolgte; og Kunstens Offer paa Penias Alter vil saaleledes yde et væsentligt Bidrag til at …

Avisnotits Læs mere »

H.C. Andersens almanakker

Zahrtmann bisat i Holmens Kirke, en Sang af mig. Sluttet Accord med Reitzel om 4000 Exemplarer af ”illustrerede Eventyr” og 2000 ”Samlede Skrifter”. – I Hoftheatret Prices: en Comedie i det Grønne.

H.C. Andersens almanakker

Nøkken første Gang (og Æren tabt og vundet), optaget uden nogen Mishag. I Hoftheatret Prolog af mig til Prices.

H.C. Andersens almanakker

Hos Ørsted faaet hans Physik, læst Gioachiono. Forestilling paa Hoftheateret for de forsømte Børn. Augusta Bournonville dansede, var der om Aftenen.

H.C. Andersens almanakker

I Hoftheatret Prices Selskab, (en Prolog af mig) her saae jeg første Gang i Loge sammen Kong Fred VII med sin Gemalinde Grev: Danner.

Charlotte Bournonvilles erindringer

Vist er det dog, at Mage til den Begeistring, der greb mig denne allerførste Aften, har jeg aldrig følt senere. Det var den 23de Oktober 1844 i Balletten „En Børnefest“, der blev givet paa Hoftheatret til Indtægt for „Foreningen til forsømte Børns Frelse“. – Fader var en stor Børneven, og han fandt altid, det var …

Charlotte Bournonvilles erindringer Læs mere »