Emne: Ballet

Avisnotits

– Imorgen Aften giver Hr. Adolph Price en Forestilling paa Hoftheatret, af hvis Indhold vi fremhæve de flere nye Dandse, Hr. Bournonville har componeret for Familien Price, og den morsomme Casortiske Pantomime: ”Harlekin Skelet eller Pjerrots Forskrækkelse”.

Avisnotits

Paa Hofteatret bliver Tirsdagen den 9 May, ved Hs. Kongelige Majestæts høye Ankomst, opført: Fruentimmer-Haderen, Comedie i en Act af Lessing: samt Skovbyggeren, en lyrisk Comedie i en Act af Marmontel, hvortil Musiken er af Gretry. Imellem Stykkerne dandses Balletten: Den fixerede Fader, komponeret af Balletmesteren Hr. Bark. Sedlerne faaes hos Kasserer Hr. Søeborg paa …

Avisnotits Læs mere »

Avisreportage

Forestilling paa Hoftheatret. Det er os kjært at kunne meddele Publikum, at vore tre unge gratieuse Dandserinder, Juliette, Amalie og Sophie Price, der saa væsentlig have bidraget til Balletternes fortrinlige Udførelse i afvigte Vinter, have erholdt Tilladelse til at assistere deres Forældre ved den Forestilling, Familien Price agter at give Onsdagen den 4de Juni paa …

Avisreportage Læs mere »

Avisreportage

Det kgl. Hoftheater. Familien Price giver i morgen, Torsdag, Kl. 8 en Aftenunderholdning paa Hoftheatret, der ved sit afvexlende Indhold har Krav paa Publikums Opmærksomhed. Foruden Tableauer vil der blive givet Scener af en komisk Pantomime, Sangeren Hansen vil synge nogle Romancer, Jfrne Juliette, Amalie og Sophie Price ville udføre forskjellige Dandse, hvoriblandt ”Norsk Springdands” …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Hr. Flautenist Petersens dramatisk-musikalske Aftenunderholdning vil finde Sted Tirsdagen den 20de dennes paa Hoftheatret. Af Mendelsohns ”Sommernatsdrøm” gives tvende Nre, som ikke forhen ere hørte her, nemlig ”Alfemarsch” og ”burlesk Dands.” Den nye Dands af Bournonville fører Titel af ”Søndags-Echo”, en Amagerdants, og Forestillingen sluttes med det nydelige Syngespil ”Fruentimmerhaderen”, udført af kgl. Skuespillere.

Avisnotits

Hoftheatret. Hr. Adolf Price indbyder endnu engang i denne Saison Hovedstadens Ungdom til en af de yndede Aftenunderholdninger paa Hoftheatret, der paa Søndag vil blive given til Fordeel for det af Hds. Maj. Dronningen oprettede Børneasyl i Fredensborg. Foruden de to morsomme Pantomimer ”Harlekin Kukkenbager” og ”Harlekin Statue” samt det flere Gange opførte Elevdivertissement vil …

Avisnotits Læs mere »

Bekendtgørelse

Skuespil. Fredagen den 24de Maj Klokken 7, bliver paa det kongelige Hoftheater opført: Ringen, Comoedie i 5 Acter, oversat af det Tydske ved Hr. Instructeur Schwarz; og: den ungerske Enttree, componeret af Hr. Bournonville. Billetter til hele Loger og Pladsloger, samt Parket og Parterre bekommes paa Forestillingsdagen i Gangen til Forsalen paa Hoftheatret om Formiddagen …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisnotits

Opfordring til Hr. A. Price. Hr. Adolph Price opfordres herved til atter at give en Pantomime-Forestilling paa Hoftheatret, da saa Mange ved den sidste Fastelavnsforestilling maatte gaa bort med uforrettet Sag paa Grund af, at Alt var udsolgt.

Avisnotits

Hoftheatret. Hr. Adolf Prices Aftenunderholdning i Mandags Aftes havde samlet fuldt Hus og beæredes med Kongefamiliens Nærværelse. Selvfølgelig var der stor Jubel blandt det for største Delen ungdommelige Publikum.

Avisnotits

Prices Aftenunderholdning. Vi minde om, at Hr. Adolf Price imorgen Aften giver en af sine bekjendte, navnlig af Ungdommen yndede Aftenunderholdninger – den eneste i denne Sæson – paa Hoftheatret. Aftenunderholdningen vil bestaa af tre Akter af de mest yndede Pantomimer samt Dands, navnlig russisk Kvadrille af Hofballetmester Bournonville. Billetter erholdes hos Dhrr. Horneman & …

Avisnotits Læs mere »