Emne: Koncert

Bekendtgørelse

Forestilling paa Hoftheatret. Næste Tirsdag, den 24te April, agte endeel unge Mennesker, at give en musicalsk-dramatisk Underholdning, til Fordeel for de ved Eckernförde Faldnes Efterladte, bestaaende af: 1ste Afdeling. 1. Ouverture til Oberon af C. M. Weber. 2. Chor af Halevy. 3. Ave Maria af Schubert, for Violoncel, udføres af Hr. Capelmusicus Sahlgreen. 4. Vocal-Nummer, …

Bekendtgørelse Læs mere »

Bekendtgørelse

Concert. Hr. Charles Mayer fra Petersborg, der i Udlandet har vundet sig et Navn som dygtig Pianist, agter paa Løverdag at give en Concert paa Hoftheatret af følgende Indhold: 1ste Afdeling: 1. Ouverture. 2. Stor Concert for Pianoforte med Orchester, componeret og udført af Concertgiveren. 3. Duet af ”Jessonda” af Spohr, synges af Mad. Simonsen …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisnotits

Hr. Ole Bull opfordres paa det Indstændigste til endnu at give en Concert, om muligt i et bedre Locale, f. Ex. Hoftheatret eller det kongelige for at saavel de, der bivaanede hans sidste Concert, som de Mange, der vare forhindrede derfra, kunne faae Leilighed til at høre hans sidste udmærkede Composition Siciliane e Tarantelle.

Avisnotits

– Indholdet af den af os igaar bebudede Concert, som Sangerinden ved den italienske Opera i Paris, Mademoiselle Henriette Nissen imorgen Aften giver paa Hoftheatret under Hr. Concertmester Wexschalls Anførsel, bliver følgende: Aria af Puritanerne og La sonnambula, samt Canzonettaen ”La Festa” af Geraldy, der udføres af Concertgiverinden. Desuden synger hun tilligemed Hr. Schram en …

Avisnotits Læs mere »

Bekendtgørelse

Musikforeningen. Orchesterpröve paa Hoftheatret Tirsdagen den 25de April, Form. Kl. 11 for Instrumental- og Kl. 12 for Vocalmusiken.

Avisnotits

Concerter. Den udmærkede Pianist Døhler, der overalt nævnes ved Siden af vor Tids berømteste Virtuoser, giver paa Fredag Aften Concert paa Hoftheatret, ved hvilken han udfører følgende Numere: Stor Phantasie over Themaer af ”Wilhelm Tell”; Notturno des dur, Tremols Etude og Etude for den venstre Haand; Stor Caprice over ”Corinths Beleiring”; Andante-Finale af Sonnambula og …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

– Ernst’s anden Concert paa Hoftheatret er ansat til paa Løverdag. De af ham ved den udførte fire Nummere blive: Concert Allegro brillante Adagio expressivo Rondo valse, Variationer af Mayseder, Elegie Adagio malinconico a appassionato og Andante og Carnevalet i Venedig, af hvilke det sidste Nummer vakte saa stor Enthusiasme ved Kunstnerens første Concert og …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Hr. Ernsts Concert. Den store Violinist Ernst, hvis vidtberømte Navn gjør al videre Roes her overflødig, giver allerede paa Mandag en Concert paa Hoftheatret. Han udfører den bekjendte Syngescene af Spohr, Phantasie over Marscher og en Arie af Otello og ”Andante spianato og Carnevalet i Veneidg”, hvilke to sidste Nummere ere Kunstnerens egne Compositioner. Billetpriserne …

Avisnotits Læs mere »

Avisreportage

Hoftheatret. – Uagtet det overordenlige Bifald, der blev Pianisten Döhler til Deel ved hans første Concert, og uagtet den fuldkomne Eenstemmighed, der overalt hersker om hans sjeldne Virtuositet, var Hoftheatret dog kun svagt besat ved Hans anden Concert iaftes. Fortepianoet er vistnok af alle Instrumenter det, der i de sidste tyve Aar har modtaget den …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

– Imorgen Aften giver Pianistinden Amalie Riefel en Concert paa Hoftheatret til de sædvanlige Theaterpriser. Vi ville haabe, at den varme Deeltagelse, Publikum har viist de mange herværende fremmede Konstnere, ogsaa vil udstrække sig til denne vor unge Landsmandsinde, der allerede ved sit tidligere Ophold har aflagt Prøver paa sit betydelige Talent, som hun senere …

Avisnotits Læs mere »