Emne: Koncert

Avisreportage

Hr. Bredals Aftenunderholdning. Ved sin Aftenunderholdning paa Hoftheatret næstkommende Søndag, agter Hr. Kapelmusikus Bredal selv at udføre et af ham componeret Potpourri over Themaer af Preciosa og, i Forening med Hr. Kapelmusikus Kock, nogle ligeledes af ham componerede Variationer for Violin og Alto over et Thema af Elverhøi; Hr. Kapelmusikus Drewes blæser en Concertino for …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Et lille, bruunt Shawl, med 2 brede og 2 smalle Bordter og en Palme i det ene Hiørne, er tabt Onsdagen d. 13de dennes, ved Concerten paa Hoftheatret, eller i Løngangen. Finderen bedes at aflevere det paa Kongens Nytorv 206, 3die Sal tilhøire, imod en passende Douceur.

Avisnotits

Musikforeningen. Onsdagen den 21de Marts, Kl. 10½ præcice, vil Generalpröven til Concerten finde Sted paa Hoftheatret.

Avisnotits

Hoftheatret. De Billetter, som ikke ere blevne afbenyttede til de forskjellige Concerter, bedes afleveret hos Hr. Capozzi.

Avisreportage

– Den tidligere af os anmeldte Concert af Hr. og Madame Mortier vil finde Sted paa Onsdag paa Hof-Theatret. Publicum vil ved denne Leilighed faae tvende nye Ouverturer at høre, som begge i Paris have vakt megen Opmærksomhed, nemlig en af Hector Berlioz til Wawerley og en af en af en Dame, Mad. Louise Tarrenc, …

Avisreportage Læs mere »

Bekendtgørelse

Musikforeningen. Fredagen d. 19de Novbr., Efterm. Kl. 7, afholder Musikforeningen en Concert paa Hoftheatret. Indgangen aabnes Kl. 6.

Avisnotits

Med kongelig allernaadigst Tilladelse har et musikalsk Selskab, for Størstedelen af Garden tilfods og Kronens Regiments Musikcorpser med flere Musici, den Ære at give paa det kongelige Hoftheater, Onsdagen den 6te Januar 1841, om Aftenen Kl. 7 en Concert a la Strauss, tillige indeholdende Harmonimusik samt Solo-Numere. Indholdet skal nærmere blive bekjendtgjort.

Avisnotits

Concert. Imorgen Aften gives paa Hoftheatret en Concert af Hr. P. Schram, hvilken i Sandhed frembyder en sjelden Nydelse for alle Yndere af smuk Vocalmusik. Foruden endeel andre velvalgte Numere gives nemlig som tredie Afdeling Ouverturen, Introductionen og en stor Deel af 1ste Act af ”Don Juan”. Denne Mozarts henrivende Musik udføres af Jfr. Lichtenstein …

Avisnotits Læs mere »

Bekendtgørelse

Musikforeningen. Onsdagen den 24de Marts, Eftermiddag Kl. 7, afholder Musikforeningen en Coneert paa Hoftheatret. Indgangen aabnes Kl. 6. Billetter udleveres til Medlemmerne Mandag og Tirsdag Formiddag fra Kl. 9 til 1 og Eftermiddag fra Kl. 5 til 8, samt Onsdag Formiddag fra Kl. 9 til 11 i Kunstforeningens Locale, Östergade Nr. 13, 2den Sal. Contingentet …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisnotits

Musikforeningen. Tirsdagen den 23de Marts, Kl. 11, afholdes Orchesterpröve paa Hoftheatret.