Emne: Koncert

Avisnotits

Musikforeningen giver sin første Concert for denne Saison i Morgen paa det kongl. Hoftheater. Til Udførelse er ansat: Spohrs Concert-Ouverture op. 126, Agnus dei af Beethoven, Introduction, Romance, Terzet og Finale af 1ste Act af Boieldiens Opera ”Rødhætten” og den 8de Symphoni af Beethoven.

Avisreportage

Theatret. Det er nu aldeles forbudt de kongelige Sangere og Sangerinder ved vor Opera at synge til Concerter i Ridehuset, Casino, paa Hoftheatret og lignende Steder, selv om disse gives i et veldædigt Øiemed. Dette Forbud er første Gang nylig traadt i Kraft, da Medlemmerne af det borgerlige Infanteries Musikkorps ansøgte Theaterdirectionen om Sangernes Assistence …

Avisreportage Læs mere »

Bekendtgørelse

Mlle Boireauxs Concert finder iaften Sted paa Hoftheatret med Understøttelse af Dhrr. Ernst og Kellermann. Indholdet er følgende: 1) Stor Phantasie for Piano over Motiver af Operaen ”La Figurante” af Kontski foredrages af Concertgiverinden. 2) Vocalnummer. 3) Solo for Violin foredrages af Hr. Ernst. 4) a. Nocturne, b. Souvenir sur la romance “du petit enfant” …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisnotits

Thalbergs anden Concert finder Sted imorgen Aften paa Hoftheatret. Han udfører ved denne Leilighed: 1) Fantasie over ”Mosas”; 2) Fantasie over Hugenotterne; 3) a. Andante, Finale af ”Lucia”, b. Barcarole; 4) Fantasie over ”Norma”.

Avisnotits

Thalberg giver sin tredje og sidste Concert paa det kgl. Hoftheater Tirsdagen den 25de ds.

Avisnotits

Aftenunderholdning. Vi henlede Publicums Opmærksomhed paa Md. Emma Dahls Concert paa Hoftheatret i Overmorgen, hvis Indstudering er meget lovende.

H.C. Andersens almanakker

Skrevet Deviser; Besøgt Ingemanns, i Torsdags Søstrene i Kinnekulle opført 1ste Gang. Consert paa Hoftheatret. Schmidt fortalt Svinedrengen.

Charlotte Bournonvilles erindringer

I Begyndelsen af September tog jeg ind til Kjøbenhavn, hvor jeg den 12te skulde give min første selvstændige Concert paa Hoftheatret. Den Gang var der ikke Jernbane til Fredensborg, saa jeg maatte opholde mig i Hovedstaden for at være parat til Prøverne. Fader paatog sig hele Concertarrangementet, saa jeg havde kun den fornøielige Del af …

Charlotte Bournonvilles erindringer Læs mere »

Avisnotits

Hygæa. De Ærede, som have modtaget Circulaire fra Foreningen Hygæa (til Hjælp for trængende Syge) bedes, snarest at sende samme tilbage; hvorhos bemærkes, at med allerhöieste Tilladelse gives den bestemte Concert paa det kongelige Hoftheater den 3die November, om Aftenen Kl. 7. Indgangen aabnes Kl. 6.

Avisnotits

Hygæa. Iaften (Onsdag, den 8de November), Kl. 7, Concert paa det kongelige Hoftheater. Indgangen aabnes Kl. 6.