Emne: Koncert

Avisnotits

Aftenunderholdning. Vi henlede Publicums Opmærksomhed paa Md. Emma Dahls Concert paa Hoftheatret i Overmorgen, hvis Indstudering er meget lovende.

H.C. Andersens almanakker

Skrevet Deviser; Besøgt Ingemanns, i Torsdags Søstrene i Kinnekulle opført 1ste Gang. Consert paa Hoftheatret. Schmidt fortalt Svinedrengen.

Charlotte Bournonvilles erindringer

I Begyndelsen af September tog jeg ind til Kjøbenhavn, hvor jeg den 12te skulde give min første selvstændige Concert paa Hoftheatret. Den Gang var der ikke Jernbane til Fredensborg, saa jeg maatte opholde mig i Hovedstaden for at være parat til Prøverne. Fader paatog sig hele Concertarrangementet, saa jeg havde kun den fornøielige Del af …

Charlotte Bournonvilles erindringer Læs mere »

Avisnotits

Hygæa. De Ærede, som have modtaget Circulaire fra Foreningen Hygæa (til Hjælp for trængende Syge) bedes, snarest at sende samme tilbage; hvorhos bemærkes, at med allerhöieste Tilladelse gives den bestemte Concert paa det kongelige Hoftheater den 3die November, om Aftenen Kl. 7. Indgangen aabnes Kl. 6.

Avisnotits

Hygæa. Iaften (Onsdag, den 8de November), Kl. 7, Concert paa det kongelige Hoftheater. Indgangen aabnes Kl. 6.

Avisnotits

Musikforeningen. Löverdagen den 28de Januar Kl. 7 gives Musikforeningens förste Concert paa Hoftheatret. Medlemmerne bedes at afhente deres Billetter Torsdag, Fredag og Löverdag-Formiddag fra Kl. 10 til 1 i Kunstforeningens Locale, Östergade Nr. 13, hvor tillige Contingentet for det löbende Halvaar erlægges.

Avisnotits

Kjøbenhavn, den 17de November 1837. – Musikforeningens Concert Søndagen den 19de paa Hoftheatret vil komme til at bestaae af 3 Afdelinger, hvori vil blive givet: Symphoni i B-Dur af Beethoven; Begyndelsen af 3die Act af Trylle-Operaen ”Ravnen”, componeret af Secretair Hartmann, Menuetto, Andante og Rondo af Spohr’s 3die Dobbelt-Qvartet; og de 11 første Nummere af …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Musikforeningen. Löverdagen den 18de November afholdes paa Hoftheatret Orchesterpröve Kl. 11 paa Instrumental- og Kl. 11½ tillige paa Vocalmusiken, hvortil alle de Deeltagende indbydes.

Bekendtgørelse

Musikforeningen. Söndagen den 19de November, Kl. 7 afholdes Musikforeningens Concert paa Hoftheatret. Indgangen aabnes Kl. 6. Adgangs-Billetterne udleveres Torsdag, Fredag og Löverdag (16de-18de) fra Kl. 11 til Kl. 2, i Musikhandelen i Gothersgaden 348, hvor Kassereren er tilstede og modtager Contingent af de nyindkomne Medlemmer. Det bemærkes, til Efterretning for de ældre Medlemmer, at de …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisnotits

Ny musikalsk Forening afholder Concert paa Hoftheateret Torsdagen den 15de Marts, Kl. 7. Billetterne afhentes indtil Onsdag, fra Kl. 12-2 og fra 5-7.