20. marts 1838

Avisnotits

-

Musikforeningen.

Onsdagen den 21de Marts, Kl. 10½ præcice, vil Generalpröven til Concerten finde Sted paa Hoftheatret.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 20. marts 1838, s. 1

Læs også