Emne: Publikum

Avisreportage

Igaar holdtes i Forsalen til Hoftheatret Auction over Comoediebilletter til Loger. Næsten den hele store Sal var opfyldt med Mennesker. Billetterne bleve i det Hele taget betalt tre Gange høiere end deres bestemte Priis. For en Parterreloge, som f. Ex. ellers kun kostede 15 Mk., betaltes 7 Rd. 3 Mk. Enkelte Loger betaltes 5. G, …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

– Paa Hoftheatret seer man ikke sjeldent i første Parquet en Mand komme ind med en stor Bjørneskinds Hue paa Hovedet. Da dette Syn skal virke ubehageligt ind paa flere nerveuse Damer, hvis Nerver allerede tilstrækkeligen afficeres ved Rossis ”hjertegribende Tone”, var det ønskeligt, om Bjørnehuen kunde blive udenfor, da Manden i det nuværende milde …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Den nye Studenterforening giver paa Løverdag paa Hoftheatret en Forestilling for sine Medlemmer og deres Damer.

Avisreportage

Violinistinden Jfr. Hansens Concert paa Hoftheatret i Onsdags Aftes var meget tarveligt besøgt, saa at hun muligen har et directe Tab. Men hvor kunde man ogsaa vente, at en ung Kunstnerinde, der kun fører det simple Navn Jfr. Hansen, der ikke har været reist udenlands, der tilfældigviis er Dansk af Fødsel, ikke er galliceret eller …

Avisreportage Læs mere »

Avisreportage

Kværulans i Renkultur. Sag om en Teaterbillet. Vor Hovedstadskorrespondent skriver: En Juveler C. Schmidt havde anlagt Sag mod Nordisk Musikforlag til Tilbagebetaling af 210 Kr. for 14 Billetter, som han havde købt til Forestillingen paa Hofteatret. Han begrundede sit Krav med, at der var sket væsentlige Forandringer i Arrangementet – bl.a. var 2det Akt af …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Loger. For Herskaber kunne bekommes nogle Pladse i en af de bedste Loger i 1ste Etage paa Hoftheatret til Onsdagen den 17de Februari, i Pilestræde 125, 2den Sal. For anstændige Folk kan bekommes nogle Pladse i en af de bedste Loger i 2den Etage, til Onsdagen den 17, i Compagnistræde 57 anden Sal.

Avisreportage

Italienerne paa Hoftheatret havde i Torsdags samlet fuldt Hus til første Opførelse af Flotows populære ”Martha”; men Publikum blev ikke lidt skuffet, da Forestillingen begyndte og viste sig at bestaa af – ”Lucrezia Borgia”. En lille Stump rød Plakat, i det sidste Øjeblik klistret paa Indgangsdøren, var det eneste Varsel om Forandringen, der var begrundet …

Avisreportage Læs mere »

Jacob Gudes erindringer

Efter at Christian den Syvende var kommen hjem fra hans udenlandske Rejse, underholdt han en Troupe franske Skuespillere, og et Theater blev indrettet over den saakaldede Marmor-Stald ved Christiansborg, hvor de spillede 4 Gange ugentlig, og Entréen dertil var fri efter Billetter som uddeltes. Saadanne fik ogsaa Hof-Betjentene, og ved Lejlighed kom jeg der i …

Jacob Gudes erindringer Læs mere »

Jørgen Heinrich Lorcks erindringer

De opførte Stykkers Tilblivelsesmaade var temmelig ofte baseret paa et meget udvidet Medarbejdersystem. Naar der skulde gives en Forestilling, henvendte Senioratet sig til en Forfatter, som oftest enten Fabricius, C. Borgaard eller Arnesen, og en af disse skrev da enten Stykket helt og holdent, eller gav blot Hovedideen og et Skelet af Stykkets Gang, medens …

Jørgen Heinrich Lorcks erindringer Læs mere »

Gehejmerådinde Andræs dagbog

Et lille Beviis paa hans Magt er, at det rimeligviis er lykkedes ham at styrte Liebenberg. Andræ har i nogen Tid havt Mistanke derom, men forleden fik Hall Vished. Hall var i Anledning af nogle Theatersager hos Kongen, som bad ham følge med sig i Hoftheatret. Scheele, som ogsaa var dér, sagde: ”Jeg kommer lidt …

Gehejmerådinde Andræs dagbog Læs mere »