Emne: Publikum

Jørgen Heinrich Lorcks erindringer

De opførte Stykkers Tilblivelsesmaade var temmelig ofte baseret paa et meget udvidet Medarbejdersystem. Naar der skulde gives en Forestilling, henvendte Senioratet sig til en Forfatter, som oftest enten Fabricius, C. Borgaard eller Arnesen, og en af disse skrev da enten Stykket helt og holdent, eller gav blot Hovedideen og et Skelet af Stykkets Gang, medens …

Jørgen Heinrich Lorcks erindringer Læs mere »

Gehejmerådinde Andræs dagbog

Et lille Beviis paa hans Magt er, at det rimeligviis er lykkedes ham at styrte Liebenberg. Andræ har i nogen Tid havt Mistanke derom, men forleden fik Hall Vished. Hall var i Anledning af nogle Theatersager hos Kongen, som bad ham følge med sig i Hoftheatret. Scheele, som ogsaa var dér, sagde: ”Jeg kommer lidt …

Gehejmerådinde Andræs dagbog Læs mere »

Otto Zincks erindringer

Det var under uheldige Auspicier, at Heiberg begyndte Sæsonen 1855-56, der var min første ved det kgl. Teater, han havde ikke blot mistet flere af Teatrets betydeligste Skuespillere, som Michael Wiehe, Høedt og Nielsen, men Kammerraad Lange, der af Kongen havde faaet overladt Hofteatret, havde her med de to førstnævnte som Stjerner samlet et godt …

Otto Zincks erindringer Læs mere »

Læserbrev

Til Vedkommende ved den italienske Opera. Hoftheatret aabnes paa Forestillingsdagene, som bekjendt, een Time førend Operaen begynder. Men længe førend den Tid samler sig en stor Masse Mennesker i Gangene, udenfor Theatrets Forsal, for ved Dørens Oplukning til Denne, at sætte sig i Besiddelse af de attraaede Pladse. Denne Masse stormer til fra begge Opgange …

Læserbrev Læs mere »

Avisnotits

Hofteatret. Efter Premieren paa Hofteatret iaften har Komiteen indbudt alle de Assisterende til en Souper hos Nimbs, hvortil der ogsaa vil blive Adgang for Forestillingens Tilskuere. Efter Souperen bliver der Dans.

Jacob Gudes erindringer

Jeg var kun ung og uerfaren, da jeg saa Struensee ofte køre med Kongen, Dronningen og Brandt i en firsædig Kareth fra Hirschholm til Hoftheatret i Kjøbenhavn, og derfra ud igen om Aftenen, staa ved Siden af Kongen og Dronningen i deres egen Loge paa Comedien, med Mathilde-Ordenen om Halsen, ride jævnsides med hende osv., …

Jacob Gudes erindringer Læs mere »

Avisnotits

2de Pladser kan bekommes hos en Familie i første Etage paa Hoftheatret. Vedkommende vilde behage at aflevere Adresse paa Contoiret til A. B. No. 30.

Læserbrev

– (Indsendt). Ved Hr. Bochsa’s og Mad. Bishop’s Aftenunderholdning paa det kongelige Hoftheater den 24de dennes fandt Indsenderen de to Stole, der havde de til hans Billetter svarende Nummere, saaledes placerede, at Ingen kunde sidde paa dem. Hverken Controlleuren eller den tilkaldte Overcontrollcur (Hr. Ravn) kunde afhjelpe denne Mangel, men derimod anviste den Sidste Indsenderen …

Læserbrev Læs mere »

Avisreportage

Hoftheatret. Det nye Enacts-Lystspil med sange, som til Md. Rosenkildes Benefice for første Gang blev opført i Løverdags, har den danske Titel: ”Alt for smuk”, medens Originalen hedder: ”Trop beau, pour rien faire”, og Oversætteren har derved bedre opnaaet hvad der i Særdeleshed med Hensyn til Bagateller er af Vigtigbed, gjennem Titelen at spænde Publikums …

Avisreportage Læs mere »