Emne: Velgørenhed

Avisreportage

– Vi leve for Øieblikket her i Bazarernes Tid. Afholdelsen af en Bazar er jo den almindelige Maade, hvorpaa man pleier at ophjælpe trængende Velgjørenhedsanstalter, og trods Bazarernes store Antal faae de altid Gaver i Overflødighed og blive saa talrigt besøgte, at der erholdes et godt Overskud. Exempelviis kan anføres, at en Bazar sidste Efteraar …

Avisreportage Læs mere »

H.C. Andersens almanakker

Hos Ørsted faaet hans Physik, læst Gioachiono. Forestilling paa Hoftheateret for de forsømte Børn. Augusta Bournonville dansede, var der om Aftenen.

Charlotte Bournonvilles erindringer

Vist er det dog, at Mage til den Begeistring, der greb mig denne allerførste Aften, har jeg aldrig følt senere. Det var den 23de Oktober 1844 i Balletten „En Børnefest“, der blev givet paa Hoftheatret til Indtægt for „Foreningen til forsømte Børns Frelse“. – Fader var en stor Børneven, og han fandt altid, det var …

Charlotte Bournonvilles erindringer Læs mere »

Avisnotits

Hygæa. De Ærede, som have modtaget Circulaire fra Foreningen Hygæa (til Hjælp for trængende Syge) bedes, snarest at sende samme tilbage; hvorhos bemærkes, at med allerhöieste Tilladelse gives den bestemte Concert paa det kongelige Hoftheater den 3die November, om Aftenen Kl. 7. Indgangen aabnes Kl. 6.

Avisnotits

Hygæa. Iaften (Onsdag, den 8de November), Kl. 7, Concert paa det kongelige Hoftheater. Indgangen aabnes Kl. 6.

Avisnotits

Dilettantforestilling paa Hoftheatret. Søndagen den 14. Marts vil der paa Hoftheatret blive afholdt en Forestilling af en Del Studenter o. a. til Fordel for Børnehjemmet ”Godthaab”. Der vil bl. a. blive opført ”Robert og Signe”.

Avisnotits

En Forestilling gives imorgen paa Hoftheatret af Foreningen ”Melpomeme” til Bedste for Børnehjemmet af 1870.