24. februar 1866

Bekendtgørelse

-

Hoftheatret.

Med allerhøieste Tilladelse gives Tirsdagen den 27de Februar, Kl. 7, en Komedie spillet af Studenter med musikalsk Mellemakt og Oplæsning til Bedste for betrængte Slesvigere. Billetter a 4 mk. til siddende og 3 mk. til staaende Pladser faaes idag, Mandag og Tirsdag til Kl. 4 Eftermiddag, hos dHrr. Hornemann & Erslev (E. Erslev), Amagertorv 6 og Boghandler Gad, Vimmelskaftet 32. De tiloversblevne Billetter sælges Tirsdag fra Kl. 4 i Hoftheatrets Billetkontor.
Generalprøven afholdes Mandagen d. 26de, Kl. 7½, hvortil Børn og tjenende Personer have Adgang for 1 mk. Personen. Billetter hertil faaes i Hoftheatrets Billetkontor om Mandagen fra Kl. 4.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger, 24. februar 1866, s. 1

Læs også