Periode: 1770-1779

Avisnotits

Paa det Kongelige Hof-Theater bliver Onsdagen den 2. Martii 1774, ved Hans Majestæts høye Ankomst, opført Soliman den anden, Comedie i 3 Acter, af Favart, med Sang, hvortil Musiken er sat af Hr. Ober-Capelmester Sarti; samt tilhørende Entree, componeret af Hr. Barck. Sedlerne faaes hos Kasserer Sr. Søeborg i store Kongensgade No. 35, og ved …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Torsdagen den 7 April bliver paa det Kongel. Hof-Theatre Bal paré en Domino for alle 9 Classer, og udleverer Casserer Lenkiewitz Billetterne med enhvers Navn paategnet, samme Dags Formiddag udi Forsahlen ved bemeldte Theatre.

Avisnotits

Kiøbenhavn. I Aften bliver opført fransk Komoedie paa det Kongelige Hof-Theatre.

Avisnotits

I Morgen Aften er der Masquerade paa det Kongel. Hof-Theatre, for de 6 første Classer.

Avisnotits

Tirsdagen den 9 November bliver paa Hof-Theatret ved Hs. Kongelige Majestæts høye Ankomst opført: Rosenbruden i Salenci, et Syngespil i 3 Acter efter la Rosiere de Salenoi, hvortil Musiken er componeret af Gretry, med tilhørende Divertissement. Balletterne faaes hos Kasserer Søeborg, boende i Reverentsgaden No. 144. paa Salen, saa og ved Indgangen til Skuepladsen, som …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

I Gaar var paa det Kongel. Hof-Theatre Bal parée en Domino.

Avisnotits

Kiøbenhavn. I Gaar Eftermiddag behagede det Hans Majestæt Kongen at begive sig her til Staden og bievaanede den Franske Comoedie: L’ecole des meres paa det Kongelige Hof-Theatre, og derefter begav sig igien til Sommer-Slottet Hirschholm.

Avisnotits

Torsdagen den 28 October, bliver paa Hof-Theatret ved Hs. Kongelige Majestæts høye Ankomst opført: Troe ingen for vel, Comoedie i 5 Acter af Brandes, og Balletten: Den ædelmodige Tyrk, componeret af Balletmesteren Hr. Galeotti. Billetterne faaes hos Kasserer Søeborg, boende i Reverentsgaden No. 144. paa Salen, saa og ved Indgangen til Skuepladsen som aabnes om …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Torsdagen den 23 December bliver paa Hof-Theatret ved Hans Kongelige Majestæts høye Ankomst opført: Barsel-Stuen, Comoedie i 5 Acter af Baron Holberg; og Balletten: Den ædelmodige Tyrk. Billetterne faaes hos Hr. Kasserer Søeborg, boende i Reverentsgaden No. 144. paa Salen, saa og om Aftenen ved Indgangen til Skuepladsen, som aabnes Kl. 6.

Avisnotits

Torsdagen den 16 December bliver paa Hof-Theatret ved Hans Kongelige Majestæts høje Ankomst opført: Den uheldige Lighed eller Kierligheds og Mistankes Magt, en Comoedie i 5 Acter af Hr. Bruun. Til Slutning et Divertissement. Billetterne faaes hos Kasserer Søeborg, boende i Reverentsgaden No. 144 paa Salen, og om Aftenen ved Indgangen til Skuepladsen, som aabnes …

Avisnotits Læs mere »