Periode: 1770-1779

Avisnotits

Onsdag den 14 Januarii Kl. 9½, er paa Hof-Theatret Bal pare en domino for alle Classer. Billetterne uddeeles om Formidagen af Kasserer Lenkiewitz i Forsalen for Theatret.

Avisnotits

Torsdagen den 17de April bliver paa Hof-Theatret ved Hs. Kongelige Majestæts høye Ankomst, i Stæden for Italiensk Opera, og formedelst en Persons Upasselighed, opført: Coloniet, eller den nye bebyggede Øe; en lyrisk Comedie i 2 Handlinger, af det Franske med Musiken af Sacchini. Til Slutning danses Balletten: Bønder, og Herrerne fra Lystgaardene, componeret af Balletmesteren …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Førstkommende Onsdag den 18 November Kl. 9½, bliver paa Hof-theatret Ball Pare en Domino for alle Classer. Billetterne uddeeles om Formiddagen af Kasserer Lenkievitz i Forsalen paa Theatret.

Avisnotits

Torsdagen den 26 Martii bliver paa Hof-Theatret ved Hs. Kongelige Majestæts høye Ankomst opført en nye lystig italiensk Opera i 3 Acter, kaldet: La Contestina, eller: Den unge Grevinde, hvortil Musiken er af Hr. Gasman. Billetterne faaes hos Hr. Kasserer Søeborg, boende paa Hjørnet af Gothers- og Myntergaden No. 183. paa første Sahl, og om …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

I Aftes er ved Hoftheatret af en Feyltagelse taget en nye Rottinggot med grøn Krave på, hvorimod den anden er med lyseblå Krave, Eyeren kan afhente sin egen paa store Kiøbmagergade No. 81.

Avisnotits

Fredagen den 3 April bliver paa Hof-Theatret ved Hs. Kongelige Majestæts høye Ankomst opført: Den butte Elsker, en nye Comoedie i 3 Acter, oversat af Fransk; og til Slutning Balletten: Marybons Hauge i London. Billetterne faaes hos Kasserer Søeborg, boende paa Hjørnet af Gothers- og Myntergaden No. 183 paa første Sal, og om Aftenen ved …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Paa Hofteatret bliver Tirsdagen den 9 May, ved Hs. Kongelige Majestæts høye Ankomst, opført: Fruentimmer-Haderen, Comedie i en Act af Lessing: samt Skovbyggeren, en lyrisk Comedie i en Act af Marmontel, hvortil Musiken er af Gretry. Imellem Stykkerne dandses Balletten: Den fixerede Fader, komponeret af Balletmesteren Hr. Bark. Sedlerne faaes hos Kasserer Hr. Søeborg paa …

Avisnotits Læs mere »