Periode: 1770-1779

Avisnotits

Paa Hoftheatret bliver Løverdagen den 25 Martii, ved Hans Kongelige Majestæts høye Ankomst, opført Alcide al Bivio, en italiensk Opera, hvortil Musiken er af den kongelige polske Kapelmester Hr. Hasse; med tilhørende Entreer og Ballet, komponeret af Balletmesteren Hr. Bark. Sedlerne faaes hos Kasserer Hr. Søeborg i Store Grønnegade No. 243, og ved Indgangen.

Bekendtgørelse

Torsdagen den 8 December bliver paa Det Kongel. Hoftheater Bal paré en Domino for alle 9 Klasser, og udleverer Kasserer Lenkiewitz Biletterne med enhvers Navn paategnet samme Dags Formiddag udi Forsalen ved bemeldte Theater.

Jacob Gudes erindringer

Jeg var kun ung og uerfaren, da jeg saa Struensee ofte køre med Kongen, Dronningen og Brandt i en firsædig Kareth fra Hirschholm til Hoftheatret i Kjøbenhavn, og derfra ud igen om Aftenen, staa ved Siden af Kongen og Dronningen i deres egen Loge paa Comedien, med Mathilde-Ordenen om Halsen, ride jævnsides med hende osv., …

Jacob Gudes erindringer Læs mere »