5. april 1774

Avisnotits

-

Torsdagen den 7 April bliver paa det Kongel. Hof-Theatre Bal paré en Domino for alle 9 Classer, og udleverer Casserer Lenkiewitz Billetterne med enhvers Navn paategnet, samme Dags Formiddag udi Forsahlen ved bemeldte Theatre.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 5. april 1774, s. 1

Læs også