Periode: 1890-1899

Avisreportage

Paa Hoftheatret, hvis Rester endnu forefindes, havde de italienske Operaselskaber i 40erne deres gyldne Tid, men sin egenlige Glansperiode naaede dette under Hofmarschallatet sorterende Theater i 50erne i den berømte Hoftheatersæson, da Lange – paa Vandring fra Kasino til Folketheatret – spillede her, assisteret af de med det Heibergske Regime misfornøiede Skuespillere fra det kgl. …

Avisreportage Læs mere »

Avisreportage

Hoftheatret som Prøvescene for det kgl. Theater. Berlingske Tid. bringer i Aftes en Artikel af V. Ø. – Prof. Vilh. Østergaard, der vel altsaa nu skal være Bladets Theaterkritiker – om det kgl. Theater i den forestaaende Sæson, hvori der meddeles, at Direktør Einar Christiansen vil søge at faa Hoftheatret overladt til en midlertidig Prøvescene. …

Avisreportage Læs mere »

Avisreportage

Jubilæumsforestillingen vil finde Sted i Aarhus. Prøverne holdes for Tiden i Hofteatret.

Avisnotits

Hr. Direktør Aug. Rasmussen, som en Del af Sommeren har opholdt sig paa Landet, er atter vendt tilbage her til Byen for paa Hofteatret at paabegynde Prøver med sit Personale.

Avisreportage

Hele Sommeren har denne energiske Direktør afholdt Instruktionsprøver med dem paa Hofteatret og fra den 15de August fuldstændige Prøver med hele Personalet. Saaledes at man i Stedet for, som ved andre Selskaber, i Begyndelsen af Sæsonen at faa halvfærdige Generalprøver at se af Stykker, der ere instuderede i Løbet af en 10-11 Dage, som er …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Theaterdirektørerne. Aug. Rasmussen og Cortes begynde nu at samle deres Personaler. Hr. Aug. Rasmussen har fra den 13de ds. faaet Hoftheatret overladt til Prøver og begynder sin Sæson først i September. Hr. Cortes samles med sit Personale i Aalborg den 18de August; den første Forestilling vil blive givet den 30te August. Direktør Carl Henriksen gjæster …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

De Forskjellige Provindsselskaber ruster sig nu af alle Kræfter til den forestaaende Kampagne. Direktør Aug. Rasmussen har begyndt Prøverne paa Hoftheatret. Blandt hans Personale findes af mere bekjendte Kræfter Fruerne Sofie Jensen, Jacobsen og Ancher Kreutz samt Herrerne Price, Stigaard og Ancher Kreutz. Hovedstationen vil blive i Odense, og af Stykker, der ville blive opførte, …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Direktør Aug. Rasmussen vil, inden han rejser med sit Personale til de danske Provinsbyer, ”gjøre” Norge i ca. 1½ Maaned. Afrejsen til Norge finde Sted den 6te September. For Tiden prøves paa Hoftheatret.

Avisnotits

Theaterdirektør Aug. Rasmussen er vendt tilbage fra en Rekreationsrejse i Norge, hvor han bl. a. har opholdt sig i Bergen og Kristiania. Paa Onsdag begynder Hr. Rasmussen at prøve med sit Personale paa Hoftheatret.

Avisreportage

Aug. Rasmussen paa Hofteatret (Fra vor Meddeler.) København, den 23. Avgust. Da Kristiansborg Slot brændte, blev de to Sidelænger ud til Ridebanen skaanede; i den ene af dem findes det gamle Hofteater. Naar man kommer fra Slotsruinen og følger Buegangen til Venstre, kommer man til en tung Egetræs Vindeltrappe, ad hvilken man naaer op til …

Avisreportage Læs mere »