23. oktober 1892

Avisnotits

Folketeatret afholder prøver på Hofteatret

Mens ”Kasino” gaar og venter paa det franske Pantomimeselskab, som skal udfylde Tiden til ”Kolumbus”s Førsteopførelse, holder Folketheatret i al Stilhed Prøver paa den dansk-franske Pantomime, som sikkert vil træffe ligesaa godt som den originale. I Prøverne, som holdes paa det gamle Hoftheater paa Christiansborg Slot, deltager bl. A. Fru Charlotte Wiehe som Pjerrot jun., Frøken Olivia Jørgensen som Kurtisanen og Hr. Harald Kolding, som skal spille Faderens Rolle.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Frederiksborg Amts Tidende og Adresseavis, 23. oktober 1892, s. 1

Læs også