Emne: Musikforeningen

Avisnotits

Kjøbenhavn, den 17de November 1837. – Musikforeningens Concert Søndagen den 19de paa Hoftheatret vil komme til at bestaae af 3 Afdelinger, hvori vil blive givet: Symphoni i B-Dur af Beethoven; Begyndelsen af 3die Act af Trylle-Operaen ”Ravnen”, componeret af Secretair Hartmann, Menuetto, Andante og Rondo af Spohr’s 3die Dobbelt-Qvartet; og de 11 første Nummere af …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Musikforeningen. Löverdagen den 18de November afholdes paa Hoftheatret Orchesterpröve Kl. 11 paa Instrumental- og Kl. 11½ tillige paa Vocalmusiken, hvortil alle de Deeltagende indbydes.

Bekendtgørelse

Musikforeningen. Söndagen den 19de November, Kl. 7 afholdes Musikforeningens Concert paa Hoftheatret. Indgangen aabnes Kl. 6. Adgangs-Billetterne udleveres Torsdag, Fredag og Löverdag (16de-18de) fra Kl. 11 til Kl. 2, i Musikhandelen i Gothersgaden 348, hvor Kassereren er tilstede og modtager Contingent af de nyindkomne Medlemmer. Det bemærkes, til Efterretning for de ældre Medlemmer, at de …

Bekendtgørelse Læs mere »

Bekendtgørelse

Musikforeningen. Söndagen den 17de Februar, Kl. 7 afholdes Musikforeningens Concert paa Hoftheatret. Indgangen aabnes Kl. 6. Billetter udleveres Torsdag, Fredag og Löverdag d. 14de, 15de og 16de, Formiddag fra 11 til 1, og til ingen anden Tid, hos Kassereren, Hr. Klædehandler Salomonsen, Vimmelskaftet Nr. 20 (ligeoverfor Badstuestrædet) i Stuen, hvor tillige Contingentet for det nu …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisnotits

Musikforeningen. Onsdagformiddag, den 22de Dennes, afholdes Generalprøve paa Hoftheatret, hvilken for Instrumental-Musikken begynder Kl. 11 og for Vocal-Musikken Kl. 12.

Bekendtgørelse

Musikforeningen. Söndagen den 1ste November, Aften Kl. 7, afholdes en Concert paa Hoftheatret. Indgangen aabnes Kl. 6. Billetter udleveres til Medlemmerne Fredag- og Løverdag-Formiddag fra Kl. 9 til 10 og Eftermiddag fra 5 til 8, samt Söndag-Formiddag fra Kl. 9 til 10 i Kunstforeningens Locale, Östergade Nr. 13, 2den Sal. Contingentet for indeværende Halvaar erlægges …

Bekendtgørelse Læs mere »

Bekendtgørelse

Musikforeningen. Orchesterpröve paa Hoftheatret Tirsdagen den 25de April, Form. Kl. 11 for Instrumental- og Kl. 12 for Vocalmusiken.

Avisnotits

Musikforeningens Concert, der har varet ansat til den 28de d. M., vil formedelst indtrufne Forhindringer først blive afholdt paa Hoftheatret næste Onsdag den 30te Efterm. Kl. 7, og vil derved blive udført 1ste Deel af Haydns Aarstider (Foraaret), Ouverture og Introduction til William Shakespeare af Kuhlau, en Mottet for fire Stemmer med Chor og Beethovens …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Ved Musikforeningens Concert paa Hoftheatret sidste Tirsdag er paa en Bænk i Parqvettet glemt en sort Fløilspose, hvori en Dobbeltkikkert i hvid Indfatning. Finderen af samme bedes at aflevere den paa lille Kjøbmagergade 83, 2den Sal tilvenstre, imod en Douceur.

Avisnotits

Frøken Bertha Johannsen gav sin Afskedskoncert paa Hoftheatret. I denne høistbegavede Sangerinde tabte Musikforeningen et fortrinligt Medlem som assisterende ved dette Selskabs Concerter.