1. januar 1857

Hans Nielsen Fussings erindringer

Murermester Hans Nielsen Fussing (1838-1914) mindes forestillinger og maskerader på Hofteatret

Paa Hoftheatret blev der i denne Vinter af en Del af Skuespillerne fra det Kgl. Theater, Høedt, Michael Wiehe og andre spillet Komedie, og Zeltner sørgede for, at jeg om Søndagen fik fri Adgang dertil og det var jeg lykkelig ved. Ligeledes var jeg en Gang sammesteds til Maskerade sammen med Zeltners Onkel, den gamle Rodemester Z. Denne var ”Formand” for Rodemestrene; den Stilling der i Tidernes Løb er udviklet til at blive ”Skattedirektøren”. Slotsforvalterens Frue (som den Gang benævntes Madam) havde af noget brunt Sirts syet mig en Domino med Hætte, og jeg morede mig storartet.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Hans Nielsen Fussing: Murmester Hans Nielsen Fussings Erindringer fra Barndom og Ungdom, København 1928, s. 110-111

Læs også