Emne: Tyskland

Avisnotits

– En tydsk Pianist, Hr. Ferdinand Friederich, giver, understøttet af flere af den italienske Operas bedste Kræfter, imorgen Aften en Concert paa Hoftheatret. Hr. F. er en Elev af Chopins Skole og medbringer saavel fra sin Hjemstavn, Sachsen, som fra andre Steder i Tydskland, hvor han har ladet sig høre, fordelagtige Vidnesbyrd.

Avisnotits

Pianisten Hasert giver iaften sin første Concert paa Hoftheatret. Programmet lover en stor Nydelse; det indeholder baade classiske Compositioner og saadanne Sager, der give Hr. Hasert rig Leilighed til at udvikle den mageløse Technik, hvoraf han efter Sagkyndiges Dom skal være i Besiddelse.

Avisnotits

Søndagen den 16 April gave de Kongel. Preussiske Kammermusici, Brødrene Anton og Carl Ebner, under Anførsel af Prof. Schall, en Instrumental- og Vokal-Koncert paa det Kongel. Hoftheater, og vandt begge levende Bifald hos det talrigt forsamlede Publikum.

Avisnotits

Concert. I Morgen Aften giver Hr. Carl Evers paa Hoftheatret en Concert, hvorved han paa Pianoforte vil udføre følgende af ham selv komponerede Nummere: Stor Sonate, 3 Chansons d’amour, Preghiera, Octav-Etude og Capriccio af Scarlatti. Han assisteres desuden af Mad. Rung, Jfr. Marcher, dHrr. Lindberg, Sahlgreen og Schram, der ville synge en Barcarole af Rung, …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

– Pianisten Rudolph Hasert giver iaften paa Hoftheatret sin anden Concert, hvorved han assisteres af DHrr. Gerlach og Skuespiller Edv. Hansen.

Avisnotits

– Pianisten Rudolph Hassert, som for flere Aar tilbage med meget Bifald gav Concerter paa Hoftheatret, er atter kommen hertil Byen og agter at give nogle Concerter her.

Avisnotits

Døhlers sidste Concert er ansat til imorgen Aften og vil efter forandret Beslutning atter blive given paa Hoftheatret. Den lover efter det annoncerede Indhold en meget rig musicalsk Nydelse; den udmærkede Kunstner vil selv udføre 5 Nummere: Concert i G mol af Mendelsohn-Bartholdy; Théme original d’Etude (A mol) af Thalberg og Valse brilliante (As dur) …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Violinisten Königslöw, som fornylig lod sig høre ved en af Hr. Reineckes Trio-Soireer, vil, efter først at have ladet sig høre ved Hoffet, give en Concert paa Hoftheatret.

Avisnotits

Violonisten Otto v. Kønigsløw agter førstkommende Løverdag at give en Concert paa det kgl. Hoftheater. Det Renommee, Hr. Kønigsløw allerede har erhvervet sig iblandt os som en udmærket Violinist, og som han navnlig har begrundet ved sin Deeltagelse i Musikforeningens Concerter for Kammermusik, er saa stort, at Musikyndere sikkert med Glæde ville gribe denne Leilighed …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

– Hoftheatret. Violinisten Otto v. Königsløv, om i Vinter har assisteret ved Musikforeningens Concerter, og som med særdeles Held understøttede Pianisten Hasert, giver i Aften en Concert paa Hoftheatret.