Emne: Tyskland

Avisnotits

– Hr. Rudolph Hasert giver imorgen Aften sin Afskedsconcert paa Hoftheotret. Han udfører bl. A. en Sonate i A-moll af Beethoven (tillige med Violinisten O. Königslöw), Phantasi over Kong Christian (egen Composition), Phantasi over ”la Sonnambula” af Liszt og Perles d’écum af Kullak. Han understøttes som nævnt af Hr. Königslöw og et Mandschor.

Bekendtgørelse

– Paa Mandag Aften giver Hr. Rudolph Willmers, der nylig er hjemkommen fra sin Udenlandsreise, en Concert i Hoftheatret af følgende Indhold: Ouverture til den sorte Domino, af Auber; Stor Fantasi over danske Nationalmelodier, for Pianoforte componeret og udført af Hr. Willmers; Duet af Operaen ”Belisario”, af Donizetti, udføres af Jfr. Rantzau og Hr. Hansen …

Bekendtgørelse Læs mere »

Bekendtgørelse

Den forhen af mig averterede, men formedelst min Søns Sygdom udsatte, anden Soiree musicale, paa de af mig opfundne og forfærdigede Instrumenter Harmonichord, Symphonion, Salpingion, Chordaulodion og Trompet-Automat; finder Sted paa Hoftheatret, Tirsdagen d. 7te November, om Aftenen Kl. 8, med godhedsfuld Understøttelse af flere Kunstnere. Det Nærmere igjennem dette Blad og Placaterne. Friedrich Kaufmann, …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisnotits

Pianisten Rud. Hasert har i disse Dage ladet sig høre med meget Bifald paa Hoftheatret.

Avisnotits

– En vis Theaterdirekteur Sachse har ansøgt om at maatte give tydske Operaforestillinger i Sommermaanederne i Hoftheatret, paa hvis lille Scene Spektakeloperaer som ”Profeten” og ”Robert” skulle gives til samme Tid, som Theaterpublikummet er borte fra Byen – en slet Spekulation.

Avisnotits

Concerter. Den udmærkede Pianist Døhler, der overalt nævnes ved Siden af vor Tids berømteste Virtuoser, giver paa Fredag Aften Concert paa Hoftheatret, ved hvilken han udfører følgende Numere: Stor Phantasie over Themaer af ”Wilhelm Tell”; Notturno des dur, Tremols Etude og Etude for den venstre Haand; Stor Caprice over ”Corinths Beleiring”; Andante-Finale af Sonnambula og …

Avisnotits Læs mere »

Avisreportage

Hoftheatret. – Uagtet det overordenlige Bifald, der blev Pianisten Döhler til Deel ved hans første Concert, og uagtet den fuldkomne Eenstemmighed, der overalt hersker om hans sjeldne Virtuositet, var Hoftheatret dog kun svagt besat ved Hans anden Concert iaftes. Fortepianoet er vistnok af alle Instrumenter det, der i de sidste tyve Aar har modtaget den …

Avisreportage Læs mere »

Avisreportage

Hoftheatret. I vor paa Concerter og Virtuoser saa rige Tid kan det betragtes som et sandt Phænomen, at en Kunstner, der endnu ikke har erhvervet sig et europæisk Navn, og som ikke tager sin Tilflugt til Charlatanismens Tryllestav, dog er istand til at give tre Concerter for aldeles fuldt Huus. Alene dette maa være en …

Avisreportage Læs mere »

Avisreportage

Concert. Pianisten Ferdinand Friederich, som første Gang lod sig høre offentlig paa Hoftheatret i Tirsdags, slutter sig til den nyere Skoles store Hærskare af Kunstnere, der stundom paa Sangens Bekostning søger at glimre ved halsbrækkende techniske Kunststykker, og i denne Henseende udvikle stor Færdighed. Men i denne Færdighed gaaer fordetmeste den sande, indre Følelse tabt. …

Avisreportage Læs mere »