21. april 1843

Christian 8.s dagbog

-

I Döhlers Concert, spiller med mere Foredrag end Listz.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Anders Monrad Møller (udg.): Kong Christian VIII.s Dagbøger og Optegnelser, IV. 1. del. (1839-1843), København 1995, s. 314

Læs også