Emne: Ungarn

Avisnotits

– Imorgen giver Pianisten Hr. Oscar la Cinna sin tredie og sidste Concert paa Hoftheatret, hvorved han selv udfører følgende Nummere: af Hummel stor Concert i as dur, med Qvartetacompagnement; af Weber Andante og Allegro di bravura, og af Beethoven Sonate-op. 13 og 35. – Concertgiverens talentfulde Præstationer ved de tvende tidligere Concerter give ham …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Pianisten Oscar la Cinna agter paa Opfordring førstkommende Mandag den 3die April at give endnu en Concert paa Hoftheatret.

Avisreportage

Oscar la Cinna bestyrkede os ved sin anden Concert, som han i Tirsdags Aftes gav paa Hoftheatret, tilfulde i den fordeelagtige Mening, vi tidligere have udtalt om hans Spil. Han foredrog fornemmelig Concerten af Beethoven med megen Færdighed og Afrundethed, og blev saavel for Udførelsen heraf som af Webers Concert lønnet med levende Bifald og …

Avisreportage Læs mere »

Avisreportage

– Violinisten Hausers Concert paa Hoftheatret i Torsdags var ligesaa slet besøgt som de tidligere Concerter, der i denne Saison ere givne. Publikums Ligegyldighed for Concerter er nu bleven saa almindelig og saa stor, at man, selv om Virtuoserne vilde spille gratis, neppe vilde faae Folk til at besøge dem; ikkun ganske Faa, der have …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Violinisten Hauser, der har fundet saa almindelig Anerkjendelse som udmærket Virtuos, agter paa Torsdag, understøttet af det kongl. Capel, at give en Concert paa Hoftheatret. Den store Sandhed, hvormed han opfatter og gjengiver de forskjelligste Componisters Arbeider, hans egne Compositioners Skjønhed, og de sjeldne og fortræffelige Egenskaber, der characteriserer ham som ægte og sand Kunstner, …

Avisnotits Læs mere »