21. marts 1854

Avisreportage

Den ungarske pianist og komponist Oscar de la Cinna (1836-1906) giver koncert på Hofteatret

Oscar la Cinna bestyrkede os ved sin anden Concert, som han i Tirsdags Aftes gav paa Hoftheatret, tilfulde i den fordeelagtige Mening, vi tidligere have udtalt om hans Spil. Han foredrog fornemmelig Concerten af Beethoven med megen Færdighed og Afrundethed, og blev saavel for Udførelsen heraf som af Webers Concert lønnet med levende Bifald og Fremkaldelse. Concertgiveren understøttedes af d’Hrr. Reina, Remorino og Grossi, der vandt Bifald ved de af dem foredragne italienske Opera-Arier.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende, 23. marts 1854, s. 1

Læs også