Katalogisering: Dagbøger

Christian 8.s dagbog

Spads. paa lange Linie. Kl 11½ ankom Stor Hertugen af Mecklenborg Schwerin og blev modtaget af Kronprindsen. Jeg besøgte ham strax efter Ankomsten i C7 Palais. Stort Diner hos os i Byen. Kl 7½ i fransk Comoedie. The hos Fr. af Hessen… Den franske Comoedie var lang og heed, jeg havde taget alle Loger i …

Christian 8.s dagbog Læs mere »

Holger F. Rørdams dagbog

29. November rejste Onkel Peter og Tante Bolette tilbage til Mern; medens de vare i Kbhvn., havde jeg oftere været med dem i den italienske Opera og i Theateret, hvortil Onkel Peter hver Aften, saalænge han er i Kbhvn., faaer to Biletter forærende af Enkedronning Caroline Amalie.