Katalogisering: Dagbøger

Holger F. Rørdams dagbog

29. November rejste Onkel Peter og Tante Bolette tilbage til Mern; medens de vare i Kbhvn., havde jeg oftere været med dem i den italienske Opera og i Theateret, hvortil Onkel Peter hver Aften, saalænge han er i Kbhvn., faaer to Biletter forærende af Enkedronning Caroline Amalie.

H.C. Andersens almanakker

Hele Dagen arbeidet paa Stykket. Middag hos Ørsteds. I italiensk Opera med Fru Drevsen, ikke vel, arbeidet længe.