27. oktober 1843

Christian 8.s dagbog

-

Kl. 7½ i Bazzinis Concert.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Anders Monrad Møller (udg.): Kong Christian VIII.s Dagbøger og Optegnelser, IV. 1. del. (1839-1843), København 1995, s. 381

Læs også