29. november 1849

Holger F. Rørdams dagbog

-

29. November rejste Onkel Peter og Tante Bolette tilbage til Mern; medens de vare i Kbhvn., havde jeg oftere været med dem i den italienske Opera og i Theateret, hvortil Onkel Peter hver Aften, saalænge han er i Kbhvn., faaer to Biletter forærende af Enkedronning Caroline Amalie.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

K. Rørdam (udg.): Brevveksling og Dagbogsoptegnelser fra 1848-50 vedrørende Holger F. Rørdam, København 1914, s. 71

Læs også