Periode: 1850-1859

Avisnotits

Hoftheatret. Brødrene Prices Forestilling beæredes med Hans Majestæt Kongens allerhøjeste Nærværelse. Forestillingen var iøvrigt talrigt besøgt, og de udførte Pantominer bleve modtagne med meget Bifald, som især tildeeltes Udføreren af Pjerrots Parti, Hr. A. Price. De af Jfr. Mathilde Berendt udførte Numere for Pianoforte modtoges med Bifald.

Jens Peter Traps erindringer

Kongen var nu ogsaa d. 17de Mai i Hoftheatret og bivaanede en Studentercomoedie. Det var vistnok første Gang, at en Konge her i Danmark var set i saadant ungdommeligt Lag. I den Kongelige Loge saas foruden et lidet Følge Professor Clausen og Foreningens Seniorer. Kongen morede sig fortræffeligt og blev hilst med følgende lille smukke …

Jens Peter Traps erindringer Læs mere »

Arthur Abrahams erindringer

Der blev i den Tid af og til givet Forestillinger af Studenter, dels paa Hoftheatret, dels paa andre Steder; men der blev draget en meget skarp og bestemt Grændse mellem «en Forestilling af Studenter» og en «Studentercomedie», for hvilken Foreningen stod i Spidsen og havde Ansvaret.

H.C. Andersens almanakker

Zahrtmann bisat i Holmens Kirke, en Sang af mig. Sluttet Accord med Reitzel om 4000 Exemplarer af ”illustrerede Eventyr” og 2000 ”Samlede Skrifter”. – I Hoftheatret Prices: en Comedie i det Grønne.

H.C. Andersens almanakker

Nøkken første Gang (og Æren tabt og vundet), optaget uden nogen Mishag. I Hoftheatret Prolog af mig til Prices.

H.C. Andersens almanakker

I Hoftheatret Prices Selskab, (en Prolog af mig) her saae jeg første Gang i Loge sammen Kong Fred VII med sin Gemalinde Grev: Danner.