27. april 1855

Bekendtgørelse

Underholdning på Hofteatret

Hoftheatret.

Med kongelig allernaadigst Tilladelse og velvillig Assistance af Jfr. Koblauch og Børnene Anton Svensen og Thora Sanne gives Løverdag den 28de April paa det kongelige Hoftheater en Aftenunderholdning, hvori udføres: Nordstjernen, Digt af Erik Bøgh, fremsiges af Jfr. Koblauch; Concertino for Violin og Pianoforte, udføres af den 8aarige A. Svensen og den 9aarige Th. Sanne; scenisk Pas de trois Chines, udføres for første Gang af Børnene August, Mathilde og Christian Price, samt nye Tableauer, Pantomime, Dandse m. m. Billetter til den sædvanlige Priis faaes hos Hr. Kasserer Westermann, Laxegade 192 i Stuen.

Ærbødigst
Brødrene Price.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende, 27. april 1855, s. 1

Læs også