Emne: Italien

Avisnotits

Hr. Capelmester Speratis Benefice finder Sted paa Torsdag den 6te Mai paa Hoftheatret, Han assisteres af Jfr. Augusta Nielsen med Dands, af Jfr. Emma Meyer med tvende Declamationsnummere, af Hr. Pianist Schou med tvende Nummere for Piano, og endelig af Mad. Ricci, Dhrr. Vincenzo Torre og Vajro med Sange og dramatiske Scener. Publikum kan altsaa …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Hoftheatret. De tilbageblevne Medlemmer af den italienske Opera gave i Tirsdags en Beneficeforestilling for Hr. Perez, hvis største tillokkelse dog bestod i tvende Violinnummere af den belgiske Kunstner Leonard.

Avisnotits

Hr. Speratis Beneficeforestilling er bestemt at gives i Morgen Aften paa Hoftheatret, og idet vi, hvad Indholdet angaaer, henholde os til Tillæget for i Morges, tillade vi os at henlede Publicums særlige Opmærksomhed paa denne dygtige Anfører, som har saamegen Fortjeneste af den italienske Opera her.

H.C. Andersens almanakker

Hele Dagen arbeidet paa Stykket. Middag hos Ørsteds. I italiensk Opera med Fru Drevsen, ikke vel, arbeidet længe.

H.C. Andersens almanakker

I Italiensk Opera til Don Juan indbudt Fru Drevsen, Louise og Jonna. Middag hos Stampes (340). Ikke i Humeur. Punsch. + .

H.C. Andersens almanakker

Baronessen veed det i Dag. Middag der; i italiensk Opera sammen med Baronessen. Aftenen hos Eduard, talt gemytligt, jeg troer de ane det.

H.C. Andersens almanakker

Hos Ørsteds. Om Aftenen i italiensk Opera. Admiral Wulff seet: den første Kjærlighed, gik ud af Theatret tog en Droske og døde i denne da han var ved Blanko-Gaden.

H.C. Andersens almanakker

Sendt Brev til Karen, ventet hendes Mand. Ført Ingeborg og Louise i Operaen til Lucrezia Borgia. Faaet en Bog dediceret af Franck.