Emne: Italien

Avisnotits

Hoftheatret. Den næste og vel ogsaa den sidste nye Opera i denne Saison, som det italienske Operaselskab vil give er Nicolaiis ”Il templario”, der formodentlig vil komme til Opførelse paa Løverdag. Sujettet hertil er taget af Walter Scotts bekjendte Roman ”Ivanhoe”. Rollebesætningen heri er: Sachseren Cedric, Hr. Vincenzo Torre, Wilfrid, hans Søn, Hr. Rossi, Lady …

Avisnotits Læs mere »

Avisreportage

Hoftheatret. Det var en smuk Afsked, de sydlandske Sangere tog med Kjøbenhavn i Onsdags. Det talrige, elegante Publikum ydede dem den sidste Hyldest i de levende Bifaldsklap, hvormed det modtog dem og ledsagede deres Præstationer. Dhrr. Andreffis og Gioris Kunst og fortræffelige Foredrag vandt Anerkjendelse i fuldt Maal, men Fru Vanzini var afgjort Aftenens Kjæledagge. …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Directeuren for det fortiden i Kbhavn værende italienske Operaselskab, Hr. Savio, har nu faaet kongl. Tilladelse til at afbenytte det kongel. Hoftheater 3 Gange ugentlig. Saavidt vides, skal Hr. Carstensen ikke have nogen Deel i denne Entreprise.

Avisreportage

Mdm. Ristori. Det lader til, hedder det i fl. Bl., at Kjøbenhavnerne nu have faaet nok af de fremmede Konstneres Besøg, idetmindste havde Mdm. Ristori ikke i Søndags samlet fuldt Hus paa Hoftheateret, hvor ”Dronning Elisabeth” blev opført. At Mdm. Ristoris Alder lægger hende Hindringer iveien for at vise sit store Talent i dets hele …

Avisreportage Læs mere »

Avisreportage

– Italiensk Opera paa Hoftheatret. Publikums Begeistring er en meget variabel Størrelse. Den gaaer op og ned som Gjøglerens Balanceerstang. Det er vanskeligt for den at komme i Ligevægt. En Ubetydelighed kan bringe den i Fyr og Flamme; en Ubetydelighed sætte den reent aflave. Hvo husker ikke Folks uhyre Begeistring de første Aar, da Italienerne …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

– Rygtet gaaer, at Italienerne snart ville forlade os. Kjøbenhavnerne vise dem rigtignok mindre Paaskjønnelse, end de fortjene. I dette Tilfælde taler man om, at der skal oprettes en Slags dansk Skueplads paa Hofteatret, hvor alene Stykker af danske Forfattere skulle gives. Gid det var saa vel! – Men Planen er desværre endnu meget usikker.

Avisreportage

– I Lucias Parti, som Mad. Secci-Corsi for første Gang, paa Grund af Mad. Forconis Upasselighed, sang paa Hoftheatret igaar Aftes, erhvervede hun sig meget Bifald. Man havde derved ret Leilighed til at vurdere de store Skjønheder, som Sopranpartiet i Lucia di Lammermoor indeholder, navnlig Cavatinen i tredie Akt, og det havde sikkert været i …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

– Directeuren for det herværende italienske Selskab, Hr. Savio, døde i Løverdags Aftes af en Byld i Brystet. Han var kun 38 Aar gammel og almindelig yndet af sine Kunstbrødre. Grev Marosini overtager nu Directoratet ved Selskabet, hvis Forestillinger paa Hof-Theatret begynde paa Torsdag med ”Lucia di Lammermore”.

Bekendtgørelse

Italiensk Opera paa Hoftheatret Fredagen den 28de Januar, Kl. 7, Vil det italienske Operaselskab have den Ære at give, som ellevte Abonnements-Forestilling, Nina, pazza per amore (Nina, vanvittig af Kjærlighed), Melodramma in 2 atti del Sign. Maestro Pietro Antonio Coppola. Billetterne ere at erholde hos Hr. Capozzi, Kongens Nytorv 354, og Hr. Pedrin, Nytorv Nr. …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisreportage

– Det italienske Operaselskab endte igaar Aftes sine Forestillinger paa Hoftheatret og er idag reist herfra med Dampskibet til Kiel. Som Slutningsforestilling blev, i Stedet for den tidligere annoncerede Opera ”Lucrezia Borgia”, kun givet de tvende første Acter af samme, i Forening med Slutningsscenen af ”Lucia di Lammermoor”, en Scene af ”Norma”, en dito af …

Avisreportage Læs mere »