Emne: Plakater

Avisreportage

– Paa de Placater, der vare trykte i Anledning af Mad. Secci-Corsis Beneficeforestilling paa Hoftheatret saaes en stor Haand, der med udstrakt Pegefinger pegede hen paa disse Ord: ”udføres af Mad. Secci-Corsi i Mandsklædning”. Den Umage, man havde gjort sig, for at henlede Opmærksomheden paa denne Mandsklædning, lod formode, at der her maatte stikke Noget …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Curiosum. Igaar havde man det Særsyn at see røde Placater baade fra det Kongelige Theater, Hoftheatret og Casino.