21. marts 1914

Avisreportage

Forskelligt vedrørende afskedsforestillingerne

En ejendommelig Plakat.
Paa det gamle Hofteater paa Christiansborg finder der i næste Maaned nogle Velgørenhedsforestillinger Sted – de sidste, inden Teatret raseres. Der er i den Anledning trykt nogle ejendommelige Gadeplakater:

Ved Hans Kongl. Majests. særdeeles Naade bliver paa det Kongl.
HOF-THEATER
før sammes totale Ruin og Nedbrækning opført tre Afskeeds-Forestillinger, bestaaende af:
Prologus:
Fremstillet ved Samspil mellem tvende Kongl. Danske Acteurs.
Kierlighed og Lykketræf,
Comedie i 3 Acter, oversat efter Monsr. de Marivaux:
Le jeu de l’amour et du hasard.
Udi Baronens Seng,
af Jeppe paa Bierget, Comedie af Baron Holberg. Der spilles anden Act.
In fine: Balletten
Amors og Balletmesterens Luner,
componeret af Ballet Mesteren Hr. Galeotti.

Hvis Veyret tillader det, og Kulden ey bliver for Haard, vil Forestillingerne opføres i den første Uge af Apriil Maaned, Faaremaaned kaldet, Dagenes Fixering vil senere blive publiceret.
Ret til Changement i Forestillingen reserveres.
Prisen for de Høye og Respective Tilskuere, som finde Behag udi at bivaane bemeldte Skue-Spiil, er saaledes indrettet, Nemlig til hver Opførelse og paa alle Pladser 15 Kr.
Aparte Pladser i den saakaldede Konge-Loge 25 Kr. for hver Person.
Sedler bekommes fra Tirsdagen den 24de Martii Klok. 10 præcise i Nordiske Musiqueforlag udi Vimmel-Skaftet.
Ingen Billet gielder uden for den Aften og den Plads, hvortil den er tagen, Penge gives ey tilbage efter at Dekket er optrukket, og ingen Uvedkommende indlades paa Theatro.
Begyndelsen skeer præcise Klok. 8½, at det Klok. 11ve kand have Ende.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Roskilde Dagblad, 21. marts 1914, s. 1

Læs også