10. marts 1856

Avisnotits

-

Curiosum. Igaar havde man det Særsyn at see røde Placater baade fra det Kongelige Theater, Hoftheatret og Casino.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende, 11. marts 1856, s. 2

Læs også