20. august 1868

Bekendtgørelse

-

Hoftheatret.
Med kgl. Allernaadigst Tilladelse gives Lørdagen den 22de August Kl. 8
En extraordinær Aftenunderholdning,
hvorom det Nærmere gjennem Aviser og Plakater.
Billetterne erholdes hos Dhrr. Billetkasserer E. Weel, St. Strandstræde 21, 1ste Sal, og Emil Erslev, Amagertorv 6.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Dags-Telegraphen, 20. august 1868, s. 3

Læs også