Periode: 1800-1809

Avisnotits

Maleriet eller Kong Pharaos Datter, opført paa Hoftheatret, faaes for 24 s. hos B. Brünnich, Ulfeltsplads 127.

Avisnotits

Inden Hovedstadens Vinterfornøjelser endes, taler man om, at nogle af de udenlandske Ministre m. fl., vil bekoste et stort Masqverade Bal, og dertil faae overladt Hof-Theatret paa det afbrændte Slot.

Avisnotits

Fra Masqveraden paa Hof-Theatret den 3 Martii, er tabt en brun Atlasses Fruentimmer Pelts med graa Garnering; Finderen af samme ombedes imod en raisonabel Douceur at aflevere den i Smedens Gang 128.

Avisnotits

Søndagen den 18 Maii Kl. 7 opføre den Kongelige dramatiske Skole første Gang paa Hoftheatret: 1) en Prolog, som fremsiges af Jomfr. B. Olsen, 2) den gode Fader, Comoedie i 1 Act af Florian, 3) Fruentimmer Hævneren, Comoedie i 3 Acter af E. Dupaty.

Avisnotits

2de Pladser i en af de beste Loger paa Hoftheatret, kan bekommes. Vedkommende melder det i en Billet paa Contoiret til D.W.

Bekendtgørelse

Søndagen den 22 Februarii 1807 Kl. 6, bliver af den Kongelige Dramatiske Skole paa det Kongelige Hoftheater opført: Tvillingerne fra Bergamo, Comoedie i 1 Act af Florian, oversat ved Samsøe; og: Den lille Uglspil og Syvsoveren, eller: Giengangeren paa Brausolgaard, en nye Comoedie i 3 Acter, oversat efter Kotzebue og Dumaniant ved Hr. Professor Rahbek. …

Bekendtgørelse Læs mere »

Bekendtgørelse

Hof-Theatret Med kongelig allernaadigst Tilladelse bliver paa det kongelige Hoftheater förstkommende Löverdag og Söndag Aften den 25de og 26de April opfört en stor Deel gymnastiske Övelser, hvoriblandt Hoved Entreerne og Pas de deux bliver exeqveret af dee smaa Jomfrue Pricer, – Derefter bliver opfört en meget smuk comisk Pantomime, kaldet Harleqvin Scelet eller Beenrad, hvilken …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisnotits

Paa Søndag d. 23 Febr. bliver Maskeradebal, Kl. 8 paa det kongl. Hoftheater, hvortil Billetten koster 9 Mk.

Avisnotits

Søndagen den 24. Marts om Aftenen Kl. 8, bliver sidste Bal en Maske for i Vinter paa det kgl. Hoftheater.

Avisreportage

Mandagen den 2den April var der for sidste Gang i dette Aar Maskerade paa Hofteatret. Ballet begyndte paa sædvanlig Tid. Antallet af de Tilstædeværende har ikke de forrige Gange været saa talrigt som denne Aften. I Salen saaes en Støtte, omtrent med følgende Indskrivt: Enighed og Fædrenelands Kierlighed føde Mod, Daad og Hæder. Man dandsede …

Avisreportage Læs mere »