Periode: 1800-1809

Avisnotits

Paa Søndag d. 23 Febr. bliver Maskeradebal, Kl. 8 paa det kongl. Hoftheater, hvortil Billetten koster 9 Mk.

Avisnotits

Søndagen den 24. Marts om Aftenen Kl. 8, bliver sidste Bal en Maske for i Vinter paa det kgl. Hoftheater.

Avisreportage

Mandagen den 2den April var der for sidste Gang i dette Aar Maskerade paa Hofteatret. Ballet begyndte paa sædvanlig Tid. Antallet af de Tilstædeværende har ikke de forrige Gange været saa talrigt som denne Aften. I Salen saaes en Støtte, omtrent med følgende Indskrivt: Enighed og Fædrenelands Kierlighed føde Mod, Daad og Hæder. Man dandsede …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Et Florets Dame Halvtørklæde med guul og blaae Bort og en Damehattefier, er funden paa Hoftheatret afvigte Søndag ved Maskeraden. Eieren melder sig paa Politiekammeret fra 2 til 6 Eftermiddag.

Henrik Nikolai Clausens erindringer

Hofteatret gav en Tidlang Forestillinger af den dramatiske Skole, som dog bleve lidet besøgte; ved saa meget talrigere Besøg kunde derimod Maskeraderne sammesteds glæde sig.

Frederik Schmidts dagbog

Rahbek læste nu for os Albert v. Thuneisen af Iffland, som han har oversat og vil faae opført paa Hoftheatret i Vinter. Et – især under nærværende Periode – interessant Stykke, da det har Bombardements- og andre krigerske Scener. Charactererne ere ogsaa vel tegnede og Dialogen levende. Ved nogle Steder især kan man vanskeligt holde …

Frederik Schmidts dagbog Læs mere »

Avisnotits

Ved Ballet paa Hoftheatret i Søndags er funden en oval emailleret Gulddaase med ægte Perler besat, og en Pung med Penge, samt en Sølvspore og et pletteret Spænde, som kan afhentes paa Palaiet hos Biøn.

Avisnotits

Paa Veien fra Hoftheatret til Bredgaden, er i Søndags Aften tabt en Taftes Domino. Finderen vil behage at aflevere den i Bredgaden 173, imod en Douceur.

Avisnotits

Paa Løverdag Aften giver Hr. Foersom et Deklamatorium paa det Kgl. Hoftheater – det første offentlige Forsøg i Fædrelandets Sprog.

Avisnotits

Næste Søndag bliver Bal en Masque paa Det Kongelige Hoftheater.