24. april 1801

Bekendtgørelse

Underholdning på Hofteatret

Hof-Theatret

Med kongelig allernaadigst Tilladelse bliver paa det kongelige Hoftheater förstkommende Löverdag og Söndag Aften den 25de og 26de April opfört en stor Deel gymnastiske Övelser, hvoriblandt Hoved Entreerne og Pas de deux bliver exeqveret af dee smaa Jomfrue Pricer, – Derefter bliver opfört en meget smuk comisk Pantomime, kaldet Harleqvin Scelet eller Beenrad, hvilken i Europas meest berömte Hovedstæder har fundet udmærket Bifald. – Caractererne i samme bestaae af: 1) Pantalon, en gammel, riig og gierrig Mand. 2) Columbine, hans Datter, 3) En Troldmand med hans Troldkunster. 4) Harleqvin, en Avanturier og Troldmandens Tiener. 5) Pierrot, Pantalons Tiener. 6) En Barbeer og Friseur. 7) En Doctor eller Chirurgus, som giör Harleqvin til en Beenrad, og 8) Tvende Dievle. – Biletterne afhentes i Hoftheatrets Forsal fra 9 til 12. Til Forestiliingen om Löverdagen Fredag og Löverdag Formiddag, men til Forestillingen paa Söndag, Söndag Formiddag. De overblevne Billetter faaes om Aftenen ved Indgangen. Billetter til Parterret koster 2 Mk. til förste Etage 3 Mk. til Damelogen 4 Mk. til 2den Etage 24 sk. men hvo som vil have heel Loge, kan ogsaa erholde samme, naar de derom betimeligen melder fig. Indgangen aabnes Kl. 5 og Stykket begynder Kl. 6.

J. Price.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 24. april 1801, s. 2

Læs også