19. november 1841

Bekendtgørelse

-

Musikforeningen.

Fredagen d. 19de Novbr., Efterm. Kl. 7, afholder Musikforeningen en Concert paa Hoftheatret. Indgangen aabnes Kl. 6.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 19. november 1841, s. 1

Læs også