14. januar 1843

Bekendtgørelse

-

Musikforeningen.

Tirsdagen den 17de Januar, Efterm. Kl. 7, afholdes Concert paa Hoftheatret. Indgangen aabnes Kl. 6. Billetter udleveres til Medlemmerne Löverdagefterm. 5-8, Mandagform. 9-12 og efterm. 5-8 samt Tirsdagform. 9-12, i Kunstforeningens Locale, Östergade Nr. 13, 2den Sal. Contingentet for Halvaaret – Sept. 1842 til Marts 1843 – erlægges ved Billetternes Modtagelse.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 14. januar 1843, s. 2

Læs også