26. januar 1837

Avisnotits

-

Musikforeningen.

Löverdagen den 28de Januar Kl. 7 gives Musikforeningens förste Concert paa Hoftheatret.
Medlemmerne bedes at afhente deres Billetter Torsdag, Fredag og Löverdag-Formiddag fra Kl. 10 til 1 i Kunstforeningens Locale, Östergade Nr. 13, hvor tillige Contingentet for det löbende Halvaar erlægges.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 26. januar 1837, s. 1

Læs også