19. marts 1841

Bekendtgørelse

-

Musikforeningen.

Onsdagen den 24de Marts, Eftermiddag Kl. 7, afholder Musikforeningen en Coneert paa Hoftheatret. Indgangen aabnes Kl. 6. Billetter udleveres til Medlemmerne Mandag og Tirsdag Formiddag fra Kl. 9 til 1 og Eftermiddag fra Kl. 5 til 8, samt Onsdag Formiddag fra Kl. 9 til 11 i Kunstforeningens Locale, Östergade Nr. 13, 2den Sal. Contingentet for indeværende Halvaar (Marts-September) erlægges ved Billetternes Modtagelse.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 19. marts 1841, s. 2

Læs også