4. maj 1876

Bekendtgørelse

Underholdning på Hofteatret

Det kgl. Hoftheater.

Med Kongl. Allernaadigst Tilladelse gives Løverdagen d. 6te Mai, Kl. 7½, til Fordeel for Billetkassererer Weel en Forestilling, bestaaende af:

Et Stykke,
som udføres af Studenter.
Sangnumere,
udføres af endeel af det kgl. Theaters
Herre-Chorpersonale.
Pas de trois,
arrangeret af kgl. Dandser Brodersen,
udføres af Elever.
(Første Gang.)
Adolph og Henriette.

Priserne ere: 1ste Parket 3 Kr., 2det Parket 2. Kr 50 Øre, 1ste Etage 2 Kr., 2den Etage 1 Kr. 50 Øre og Parterret 1 Kr.
Billetter faaes alene hos Billetkasserer Weel, St. Strandstræde Nr. 21 1ste Sal, og Forestillingsdagen desuden i Hoftheatrets Billetcontoir fra Kl. 6.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende, 4. maj 1876, s. 6

Læs også