19. april 1780

Avisnotits

-

Tirsdagen den 25 April bliver paa Hof-Theatret ved Hans Kongelige Majestæts høye Ankomst opført: Venskab paa Prøve, et Syngespil i 2 Acter, hvortil Musiken er componeret af Gretry; og Balletten: Amors søde Hævn. Billetterne faaes hos Hr. Kasserer Søeborg, boende i Reverentsgaden No. 144. paa Salen, saa og om Aftenen ved Indgangen til Skuepladsen, som aabnes Kl. 6. Stykket er tilkiøbs hos Hr. Gyldendal og hos Kassereren for 24 S.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 19. april 1780, s. 3

Læs også