10. februar 1784

Avisnotits

-

Torsdagen den 12 Februarii bliver paa Hof-Theatret ved Hs. Kongl. Majestæts høie Ankomst opført: Bagtalelsens Skole, Comoedie i 5 Acter, efter Hr. Sheridan’s School for Scandal. Til Slutning Balletten: Kierligheds Magt. Billetterne faaes hos Kasserer Søeborg, boende i Vingaardstræde No. 178 i Stuen til Gaden, og om Aftenen ved Indgangen til Skuepladsen, som aabnes Kl. 6.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 10. februar 1784, s. 2

Læs også