6. januar 1784

Avisnotits

-

Torsdagen den 8 Januarii bliver paa Hof-Theatret ved Hs. Kongl. Majestæts høje Ankomst opført: Bagtalelelsens Skole, en nye comedie i 5 Acter, efter Hr. Sheridan’s The Shool for Scandal. Oversat ved Hr. Thorop. Til Slutning en Ballet. Billetterne faaes hos Hr. Kasserer Søeborg boende i Viingaardstræde No. 178 i Stuen til Gaden, og om Aftenen ved Indgangen til Skuepladsen, som aabnes Kl. 6.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger 6. januar 1784, s. 1

Læs også