4. marts 1911

Avisnotits

-

Inviteret i Hofteatret.
Kultusministeren har indbudt Medlemmerne af Folketingets Udvalg angaaende Lovforslaget om det kgl. Teaters Stilling og økonomiske Forhold til at bese Hofteatret Onsdag den 8. Marts Kl. 10 og det kgl. Teater samme Formiddag Kl. 11.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Kolding Folkeblad, 4. marts 1911, s. 1

Læs også