16. april 1856

Gehejmerådinde Andræs dagbog

Intriger ved hoffet og i Hofteatret

Et lille Beviis paa hans Magt er, at det rimeligviis er lykkedes ham at styrte Liebenberg. Andræ har i nogen Tid havt Mistanke derom, men forleden fik Hall Vished. Hall var i Anledning af nogle Theatersager hos Kongen, som bad ham følge med sig i Hoftheatret. Scheele, som ogsaa var dér, sagde: ”Jeg kommer lidt senere, da jeg skal opsætte et Document med Kongen og Grevinden”. Hall troede naturligviis, Liebenberg var nødvendig ved en saadan Forretning, og blev derfor meget forundret ved at træffe ham i Logen. Nogen Tid efter kom Kongen, Grevinden og Scheele. I en af Mellemakterne kom Blücher ind i Logen og indbød Scheele og Hall fra Kongen til at komme ind og drikke The; til Liebenberg, som sad lige ved Siden af dem, sagde han ikke et Ord. Da de kom ind igjen, var han gaaet.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Hansine Povline Andræ: Gehejmeraadinde Andræs politiske Dagbøger. Bd. 1: Fra Marts 1856 til Mai 1857, København 1916, s. 27-28

Læs også