31. marts 1780

Avisnotits

-

Tirsdagen den 4 April bliver paa Hof-Theatret ved Hans Kongelige Majestæts høye Ankomst opført: Det uventede Møde, et Syngespil i 3 Acter, efter la rencontre imprevue, hvortil Musiken er componeret af Hr. Ridder Gluck; med de til Stykket hørende Divertissements. Billetterne faaes hos Hr. Kasserer Søeborg, boende i Reverentsgaden No. 144. paa Salen, saa og om Aftenen ved Indgangen til Skuepladsen, som aabnes Kl. 6. Stykket er tilkiøbs hos Hr. Gyldendal og hos Kassereren for 28 S.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 31. marts 1780, s. 2

Læs også