22. marts 1784

Avisnotits

-

Tirsdagen den 23 Martii bliver paa Hof-Theatret ved Hs. Kongel. Majestæts høie Ankomst opført: Jacob von Thyboe eller Den stortalende Soldat, Comoedie i 5 Acter af Baron Holberg. Til Slutning: Dands. Billetterne faaes hos Kasserer Søeborg, boende i Viingaardstræde No. 178 i Stuen til Gaden, og om Aftenen ved Indgangen til Skuepladsen, som aabnes Kl. 6.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 22. marts 1784, s. 2

Læs også