2. oktober 1871

Avisnotits

-

Italiensk Opera paa Hoftheatret. Direktør A. Lorini, som har erholdt Tilladelse til at afbenytte Hoftheatret til Opførelsen af italienske Operaer, har paa Grund af flere Forandringer ved Theatrets Indre til Publikums Bekvemmelighed endnu ikke kunnet bestemme Dagen for den første Forestilling, men denne antages at ville finde Sted den 4de eller 5te ds. med ”Norma”, hvori Mme. De la Grange vil udføre Titelrollen. Efter Forlydende skal Hr. Lorini have været heldig med sine Engagementer.

(B.T.)

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Roskilde Avis, 2. oktober 1871, s. 2

Læs også