17. januar 1767

Bolle Willum Luxdorphs dagbog

Bolle Willum Luxdorph er første gang på Hofteatret

Været med min Kone og Suhms paa Fransk Comoedie, hvor der blev spillet Regnards Joueur og en Farce Les Chasseurs. Truppen er elændig slæt.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Eiler Nystrøm: Luxdorphs Dagbøger indeholdende Bidrag til det 18. Aarhundredes Stats-, Kultur- og Personalhistorie, Bd. 1, København 1915, s. 295-296

Læs også