1. januar 1867

Axel Grandjeans erindringer

Axel Grandjean mindes sin første tid ved Hofteatret

Medens jeg paa Konservatoriet passede min Musik med stor Interesse, ulmede dog stadig hos mig Tanken om at gaa til Theatret, hvilken Tanke en Tid efter min Prøve for Høedt var trængt noget tilbage. Jeg maatte debutere, koste hvad det vilde!
Da jeg nemlig havde spillet med ved en Dilettantforestilling paa Hoftheatret, ved hvilken Olaf Poulsen var Hovedmanden, opfordrede han mig ivrigt til at lade mig prøve, saa jeg tog den Beslutning, at nu skulde det være.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Axel Grandjean: Spredte minder gennem 70 Aar (1847-1917), København 1919, s. 68

Læs også